Bloggen Svenskläraren tipsar

Litteratur, språk och läsning är fokus när Elin Pellberg ger dig inblick i sin vardag som lärare i svenska och biologi på Norra reals gymnasium. Ta del av material, idéer och inspireras av kollegors arbete.

Vilket stöd ger bloggen?

Du får inspiration till att komma på nya arbetsmoment och uppgifter till eleverna. Bloggen delar kollegors arbete som du kan inspireras av. Bloggen är tänkt som en idébank som det är fritt att hämta material från.

För vem?

För dig som är lärare i svenska eller är engagerad i läsning, litteratur och språk i undervisningen.