Svenska som andraspråk, grundläggande

Information

 • För vem: Tillsvidareanställd personal inom utbildningsförvaltningen
 • Tid: Under vecka 35–51
 • Plats: Åsö Vuxengymnasium, Blekingegatan 55
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: 17
 • Antal deltagare: 20
 • Arrangör: Åsö vuxengymnasium via Kompetensförsörjningsenheten

Så anmäler du dig

 1. Prata med din närmsta chef
 2. Din chef anmäler dig via en länk
 3. Chefen får länken genom att mejla till Nadja Bazgeir, nadja.bazgeir@edu.stockholm.se

Har du frågor?

Nadja Bazgeir Kompetensförsörjningsenheten

Telefon: Telefon 076-123 3771 E-post: E-post nadja.bazgeir@edu.stockholm.se

Stärk din språkliga kompetens genom en utbildning i svenska som andraspråk grundläggande. Du läser utbildningen på Åsö vuxengymnasium. Efter kursen får du betyg i ämnet.

Vad innehåller kursen?

Du kan välja att läsa kurserna

 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 2, 200 poäng
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 3, 200 poäng
 • Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4, 200 poäng
 • Svenska som andraspråk 1, på gymnasial nivå, 100 poäng

Omfattning och upplägg

Utbildningen genomförs en eftermiddag i veckan under vecka 35–51, på torsdagar klockan 13.00–16.00. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagaren även behöva avsätta tid för självstudier. Längre utlandsresor under studietiden rekommenderas inte.

Vem kan delta?

I första hand du som idag har en tillsvidareanställning (fast anställning) inom utbildningsförvaltningen. Du ska ha godkänt betyg i minst sfi D, alternativt visa kunskaper i svenska som motsvarar nivå högre än sfi D.