Sfi för medarbetare

Information

 • För vem: Tillsvidareanställd personal inom utbildningsförvaltningen
 • Tid: Under vecka 35–51. Torsdagar klockan 13.00–16.00
 • Plats: Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: 17
 • Antal deltagare: 20
 • Arrangör: Åsö vuxengymnasium via kompetensförsörjningsenheten

Så anmäler du dig

 1. Prata med din närmsta chef.
 2. Din chef anmäler dig via en länk.
 3. Länken får chefen genom att mejla till nadja.bazgeir@edu.stockholm.se

Har du frågor?

Nadja Bazgeir Kompetensförsörjningsenheten

Telefon: Telefon 076-123 37 71 E-post: E-post nadja.bazgeir@edu.stockholm.se

Stärk din språkliga kompetens genom en utbildning i sfi. Nu har du möjlighet att läsa en kurs i sfi på Åsö vuxengymnasium.

Vad innehåller kursen?

Åsö vuxengymnasium börjar med att kartlägga din kunskapsnivå i svenska. Utifrån det blir du indelad i rätt kurs för din nivå.

Du läser någon av följande kurser

 • Sfi B: 1, 2
 • Sfi C: 1, 2, 3
 • Sfi D: 1, 2, 3

Om du blir godkänd på kursen får du ett betyg.

Nivåtest

Den 4 juni sker nivåtest för anmälda deltagare på Åsö vuxengymnasium. Det är viktigt att avsatt tid ges till att genomföra testet under ordinarie arbetsdag. Nivåtestet kommer att visa vilken kurs och spår du ska studera. Tidigare betyg i Sfi ska även tas med vid testtillfället.

Vem kan delta?

I första hand du som idag har en tillsvidareanställning inom utbildningsförvaltningen och saknar betyg i sfi.