Sfi för medarbetare

Information

 • För vem: Tillsvidareanställd personal inom utbildningsförvaltningen
 • Tid: Under vecka 5–24 2024. Torsdagar klockan 13–16
 • Plats: Åsö vuxengymnasium, Blekingegatan 55
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: 20
 • Antal deltagare: 20
 • Arrangör: Åsö vuxengymnasium via kompetensförsörjningsenheten

Så anmäler du dig

 1. Prata med din närmsta chef.
 2. Din chef anmäler dig via en länk.
 3. Länken får chefen genom att mejla till nadja.bazgeir@edu.stockholm.se

Har du frågor?

Nadja Bazgeir Kompetensförsörjningsenheten

Telefon: Telefon 076-1233771 E-post: E-post nadja.bazgeir@edu.stockholm.se

Stärk din språkliga kompetens genom en utbildning i sfi. Nu har du möjlighet att läsa en kurs i sfi på Åsö vuxengymnasium.

Vad innehåller kursen?

Åsö vuxengymnasium börjar med att kartlägga din kunskapsnivå i svenska. Utifrån det blir du indelad i rätt kurs för din nivå.

Du läser någon av följande kurser

 • Sfi B: 1, 2
 • Sfi C: 1, 2, 3
 • Sfi D: 1, 2, 3

Om du blir godkänd på kursen får du ett betyg.

Vem kan delta?

I första hand du som idag har en tillsvidareanställning inom utbildningsförvaltningen och saknar betyg i sfi.