Utbildning i svenska som andraspråk för lågstadielärare

Information

 • För vem: Lågstadielärare som undervisar i svenska som andraspråk utan att ha läst ämnet i sin utbildning
 • Tid: 3 september, 2 oktober, 3 november, 26 november, 25 januari, 17 februari, 19 mars och 24 april
 • Plats: Meddelas senare
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: En heldag och tre halvdagar hösten 2024 samt två heldagar och tre halvdagar våren 2025
 • Antal deltagare: 40
 • Arrangör: Grundskoleavdelningen/FoU-enheten

Så anmäler du dig

Din skolledare anmäler dig och dina kollegor genom att fylla i webbformuläret

Har du frågor?

Kristina Ansaldo

E-post: E-post kristina.ansaldo@edu.stockholm.se

Utbildningen är en kompetensutvecklingsinsats med fokus på praktiska undervisningsaktiviteter och teorier bakom dessa aktiviteter. Den riktar sig till lågstadielärare med formell behörighet som undervisar i svenska som andraspråk utan studier i ämnet.

Vad innehåller utbildningen?

Innehåll:

 • Första- och andraspråksutveckling.
 • Att bedöma andraspråksutveckling.
 • Behovsbedömning av vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk.
 • Att tala och samtala på ett andraspråk.
 • Att läsa på ett andraspråk.
 • Att skriva på ett andraspråk.
 • Kursplanen i svenska som andraspråk. Vad, varför och hur?

Alla tillfällen innehåller

 • praktiska aktiviteter
 • teori
 • analys
 • reflektion.

Du som deltagare kommer även att få i uppgift att läsa utvald litteratur under kursens gång.

Mellan träffarna tillkommer tid för inläsning och träff i basgrupper.

När du genomgått utbildningen har du fått teoretiska kunskaper om andraspråksutveckling och såväl teoretiska som praktiska kunskaper i och om svenska som andraspråksdidaktik. Under utbildningen har du implementerat de nya kunskaperna i din undervisning. Efter utbildningen kan du planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån svenska som andraspråkselevernas behov.

Vem kan delta?

Du som är lågstadielärare som undervisar i svenska som andraspråk utan att ha läst ämnet i din utbildning.

Förutsättningar för att delta

 • Att tid avsätts för inläsning av litteratur.
 • Att skolledare kan delta under ett tillfälle.