Utbildning i svenska som andraspråk för lågstadielärare

Information

 • För vem: Lågstadielärare som undervisar i svenska som andraspråk utan att ha läst ämnet i sin utbildning.
 • Tid: 5 september, 27 september, 25 oktober, 22 november eller 25 januari, 19 februari, 9 april, 7 maj
 • Plats: Meddelas senare
 • Kostnad: Kostnadsfritt
 • Antal tillfällen: En heldag och tre halvdagar hösten 2023 och en heldag och tre halvdagar våren 2024.
 • Antal deltagare: 40
 • Arrangör: Grundskoleavdelningen/FoU-enheten

Så anmäler du dig

 1. Utbildningen är fulltecknad för läsåret 2023-2024. Det finns möjlighet att anmäla intresse för läsåret 2024-2025.
 2. Klicka på länken och gör en intresseanmälan för läsåret 2024-2025.

Har du frågor?

Kristina Ansaldo

E-post: E-post kristina.ansaldo@edu.stockholm.se

Utbildningen är en kompetensutvecklingsinsats med fokus på praktiska undervisningsaktiviteter och teorier bakom dessa aktiviteter. Den riktar sig till lågstadielärare med formell behörighet som undervisar i svenska som andraspråk utan studier i ämnet.

Vad innehåller utbildningen?

Innehåll:

 • Första- och andraspråksutveckling.
 • Att bedöma andraspråksutveckling.
 • Behovsbedömning av vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk.
 • Att tala och samtala på ett andraspråk.
 • Att läsa på ett andraspråk.
 • Att skriva på ett andraspråk.
 • Kursplanen i svenska som andraspråk. Vad, varför och hur?

Alla tillfällen innehåller

 • praktiska aktiviteter
 • teori
 • analys
 • reflektion.

Du som deltagare kommer även att få i uppgift att läsa utvald litteratur under kursens gång.

Mellan träffarna tillkommer tid för inläsning och träff i basgrupper.

När du genomgått utbildningen har du fått teoretiska kunskaper om andraspråksutveckling och såväl teoretiska som praktiska kunskaper i och om svenska som andraspråksdidaktik. Under utbildningen har du implementerat de nya kunskaperna i din undervisning. Efter utbildningen kan du planera, genomföra och utvärdera undervisningen utifrån svenska som andraspråkselevernas behov.

Vem kan delta?

Du som är lågstadielärare som undervisar i svenska som andraspråk utan att ha läst ämnet i din utbildning.

Förutsättningar för att delta

 • Att tid avsätts för inläsning av litteratur.
 • Att skolledare kan delta under ett tillfälle.