Kvinna i skolkorridor omgiven av gröna skåp.
Katrin Bienzle Arruda är prisad geografilärare på Globala gymnasiet. Foto: Ulrica Zwenger

”Ungdomarna är vår framtid”

Eleverna är framtiden. Och geografiämnet handlar om vår överlevnad. Katrin Bienzle Arruda, lärare på Globala gymnasiet, vet precis varför hon står i klassrummet varje dag. I våras fick hon pris med kunglig glans.

Sidans innehåll i korthet:

  • Katrin Bienzle Arruda, lärare i geografi på Globala gymnasiet, har prisats av Kungl. Vitterhetsakademien.
  • Hon säger att geografiämnet handlar om vår överlevnad, om människans relation till naturen.
  • En viktig del av hennes undervisning är att förmedla aktuell forskning.

Engagemanget är intensivt. Det slår igenom i rösten.

– Det är hoppfullt att arbeta som lärare, det är ett så oerhört viktigt arbete. Ungdomarna är vår framtid.

Katrin Bienzle Arruda tog examen för fyra år sedan. Engagemanget bottnar i många års internationellt utvecklingssamarbete i organisationen och nätverket Framtidsjorden. Där har hon arbetat med ena benet i samhällsvetenskap och det andra i naturvetenskap.

Inbjuden till klimatpanel

– Geografiämnet är på universitetet ofta uppdelat i kultur- och naturgeografi. Men på gymnasiet är det tvärvetenskapligt så för mig är det en ”perfect match”. Det handlar om hur människan utvecklas i samarbete med naturen. Hur vi förändrar miljön och landskapet men också är beroende av dem.

Själv befinner sig Katrin Bienzle Arruda nära klimatforskningen och de utmaningar vi står inför. Hon blir inbjuden till klimatpanelen IPCC:s dragningar och hon förmedlar aktuell forskning i sitt eget klassrum.

Det var en del av motiveringen när hon nyligen tilldelades Kungl. Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning inom skolväsendet: att hon ”knyter an till aktuella forskningsfrågor som demokrati och makt utifrån rumsliga perspektiv”.

”Jag är på rätt väg”

– Det är roligt att läraryrket uppmärksammas på det viset. Och det är så klart också roligt att få den bekräftelsen på att jag är på rätt väg, säger hon.

Men den viktigaste bekräftelsen kommer i klassrummet, i mötet med eleverna.

– Geografiämnet handlar om människans överlevnad, och också om rättvis fördelning av resurser. Det är helt väsentligt för de ungas framtid att de får en förståelse för de frågorna.

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA #3 2022