Lagkrav för att publicera film

De här lagkraven måste vara uppfyllda för att publicera film inom Stockholms stad. Gå igenom det här dokumentet innan du eller en leverantör ska producera film. Se till att checklistan i slutet är uppfylld när ni skickar filmen för publicering.

Sidans innehåll i korthet:

 • Tillgänglighetskrav
 • Dataskyddsförordningen
 • Upphovsrätt

Tillgänglighetskrav

Tillgänglighetskraven är till för att även personer med nedsatt funktion ska kunna ta till sig informationen i film.

Textning

FIlmerna måste textas. Det finns olika webbtjänster och programvaror för att skapa undertext. Välj i första hand textning av typen closed captions. Det innebär att användaren själv kan slå av och på den och ändra storlek och font. Du kan själv också lätt gå in att ändra eventuella stavfel i efterhand.

Tänk på att sammanfatta det som sägs. I tal använder man många onödiga ord. Textning är inte samma sak som transkribering, det vill säga att skriva ned varje ord exakt som det sägs.

En liveinspelning behöver inte textas. Men den får i så fall bara vara publicerad i två veckor. Sedan måste den plockas bort eller textas.

Syntolkning

Syntolkning är till för att de som inte ser ska kunna ta till sig filmen. Titta på filmen och fundera på vilken information man bara kan ta till sig som seende. Det är också bra att bara lyssna på filmen och se om budskapet framgår om man inte ser bilden. 

Om viktig information endast syns i bild behöver din film syntolkas. Det innebär att en röst berättar vad som syns i bild. Antingen kan man lägga den i mellanrum mellan klippen eller så får man göra en ny version där man gör plats för rösten.

En film som bara består av en intervju där intervjuaren berättar vem som intervjuas är ett exempel på film där syntolkning inte behövs.

Staden har upphandlade byråer som är specialiserade på syntolkning av film.

Om tillgänglig video i Stockholms stads varumärkesmanual.

Dataskyddsförordningen

Det finns mer att läsa om Dataskyddsförordningen men här är en sammanfattning av det som är viktigast att känna till inför en filminspelning.

Du behöver samtycke från alla personer som ska vara med i filmen. Detta samtycke kan vara muntligt, skriftligt eller inspelat. Undantag är om filmen till exempel inte innehåller identifierbara personer eller de medverkande har skrivit på ett modellkontrakt.

Det är alltid den som publicerar något som har bevisbördan för att ett giltigt samtycke finns. Därför är det bra om det är dokumenterat. I Mediaflow, där våra filmer publiceras, finns också en funktion för att ta in samtycke via BankID.

I samtycket ska det tydligt framgå:

 1. Syftet med bild/film/ljud.
 2. Vilka kanaler materialet ska användas på.
 3. Hur personen ska göra för att dra tillbaka sitt samtycke.
 4. Vem som är personuppgiftsansvarig, utbildningsnämnden.

Det är vanligt att vissa elever inte vill vara med eller inte får för sina vårdnadshavare. Det är enklast om de sätter sig i ett visst hörn i exempelvis ett klassrum så att filmaren vet vart hen inte ska rikta kameran. Gör en avstämning med en person på skolan, som vet vilka som inte ska vara med, innan filmen produceras. På så sätt säkrar du att inga elever som inte får vara med går att identifiera i den färdiga filmen.

Längst ned i avsnittet om bild i varumärkesmanualen finns en samtyckesblankett.

Information om bild i varumärkesmanualen 

OBSERVERA! Elever med skyddad identitet ska inte fångas på film överhuvudtaget. Ansvariga på skolan måste se till att de inte riskerar att hamna på film. Detta ska ske utan att ens tala om för filmteamet vilka dessa är.

Tredjelandsöverföring

Vi får inte publicera bild eller film med personuppgifter som lagras på servrar i tredje land som saknar adekvat skyddsnivå, det vill säga utanför Sverige eller EU. Vår medialösning Mediaflow lagrar allting i Sverige och därför får vi visa personuppgifter förutsatt att samtycke finns.

Dock gäller inte detta publiceringar på sociala medier som till exempel Facebook, Instagram eller Twitter. Ska filmer publiceras genom att laddas upp där måste de anpassas för detta. Det innebär att alla personuppgifter som kan identifiera en enskild individ måste tas bort, till exempel: ansikten, namn, röster eller annat som på något sätt kan identifiera en person.

Om du istället publicerar en länk till Mediaflow och säkerställer att visningsbilden inte innehåller några personuppgifter så kan du dela en film som innehåller personuppgifter i sociala medier.

Har du frågor kontakta din personuppgiftskoordinator på skolan.

Upphovsrätten

Det kan vara frestande att lägga in stillbilder, filmklipp, musik eller andra ljud man hittat på nätet i sin egen film. Men detta är inte tillåtet enligt upphovsrättslagen. Det finns dock ett antal lösningar:

 • Få tillstånd från upphovsrättspersonen 
 • Använda royaltyfritt material (OBS. Detta behöver inte betyda att det är gratis)
 • Använda material som är släppt under Creative commons .

Checklista för film

Innan en film skickas in för publicering:

 • Textspår finns med
 • Syntolkning är hanterat
 • Samtycke finns eller förklaring till varför det ej behövs
 • Filmen innehåller inte upphovsrättsskyddat material.