Sök

80 träffar

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Ökad läsglädje med ”En bok i världen”

  För läraren Maria Lindgren var det självklart att anmäla sin klass till tävlingen En bok i världen. Det resulterade i ett tredjepris, som ger ännu mer läsglädje. ”Det är roligt att fördjupa sig i e...

 • Vägledning
  Senast uppdaterad:

  Lagkrav för att publicera film

  Använder du film för att beskriva din verksamhet? Du behöver vara förtrogen med de lagar som styr produktion och publicering.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Skolbiblioteket – ett rum att växa i

  På Bandhagens skola har eleverna blivit både kompetenta biblioteksbesökare och ivriga läsare – tack vare Astrid Falk. ”Det är eleverna som är den stora glädjen med det här jobbet. Deras glädje smit...

 • Seminarium & evenemang
  Senast uppdaterad:

  Träff om stadens digitala lärresurser

  Pedagoger och elever i Stockholms stad har fri tillgång till ett antal digitala lärresurser. På den här träffen får du veta mer om hur du kan använda dem och möjlighet att ställa frågor direkt till...

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Verktyg för elever i språklig sårbarhet

  Ta del av pedagogiska strategier och verktyg som kan underlätta elevens förståelse och kommunikation.

 • Kurs & föreläsning
  Senast uppdaterad:

  Läs och skriv – olika sätt att ta till sig och producera text med dator

  På den här kursen får du se och prova hur olika verktyg kan stötta och utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Att få texter upplästa och utveckla skrivandet med hjälp av uppläsning, rättstavning...

 • Vägledning
  Senast uppdaterad:

  Lässtrategier för ökad läsförståelse

  Att använda lässtrategier kan hjälpa elever att förstå texter som de annars inte skulle ha förstått. De kan definieras som medvetna, målinriktade försök att påverka läsarens arbete med att avkoda t...

 • Vägledning
  Senast uppdaterad:

  Löner för lärarjobb i Stockholms stad

  Stockholms stad söker de bästa förskollärarna, lärarna och rektorerna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  ”Nu kan alla nå sin fulla potential”

  På Hässelby Villastads skola har ämnesövergripande undervisning bidragit till både djupare och bredare kunskap. ”Och måluppfyllelsen bland eleverna är högre, det märks tydligt”, säger försteläraren...

 • Vägledning
  Senast uppdaterad:

  Anpassa undervisningen för elever i behov av stöd

  Rätt stöd i skolan kan förändra livet för dina elever. Läs mer och se våra filmer om hur du kan anpassa undervisningen för till exempel elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 • Verktyg & resurs
  Senast uppdaterad:

  Stödmaterial för svenska som andraspråk

  Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess org...

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  Ny kurs ska göra fler behöriga

  Det råder stor brist på behöriga lärare i svenska som andraspråk. Därför startar utbildningsförvaltningen en kurs som ska göra fler behöriga att undervisa i årskurs 4–6. ”Det är en verkligt bra kom...

 • Vägledning
  Senast uppdaterad:

  Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

  De ämnesdidaktiska nätverken koordinerar och stödjer ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till gymnasiet.

 • Artikel
  Senast uppdaterad:

  ”Litteraturen är en oändlig värld”

  På Ålstensskolan läser alla årskurser skönlitteratur kopplat till ett gemensamt tema. ”Eleverna blir medvetna och börjar fundera tillsammans, men de kan också öka sitt ordförråd. Man får så mycket...

 • Verktyg & resurs
  Senast uppdaterad:

  Tidningen LÄRA

  Pedagogisk inspiration och lust att tänka nytt. Det vill personaltidningen LÄRA ge dig som arbetar inom skolan i Stockholms stad.