En grupp dansar barfota.
Foto: Anna Åberg

Kulan – kultur i förskola och skola

Kulan är Stockholms stads plats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Här hittar du kulturutbud och inspiration.

Vilket stöd ger Kulan?

Alla barn och unga i Stockholms stad ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser. På Kulans webbplats får du stöd och hjälp att hitta i Stockholms stora kulturutbud. Här finns också information om Skapande skola och Kulanpremien.

Kulturutbud för barn och unga, Kulans webbplats

Är du kulturombud?

Vad innebär det att vara kulturombud? På kulans webbplats får du veta vad som ingår i rollen, vilket stöd Kulan kan ge och vilka förutsättningar som bör finnas för uppdraget.

Att vara kulturombud, Kulans webbplats

För vem?

Pedagoger och annan personal som är intresserade av att arbeta med kultur inom följande verksamheter:

  • förskola
  • familjedaghem
  • grundskola
  • anpassad grundskola
  • gymnasium
  • anpassad gymnasieskola
  • bibliotek och parklekar.