Foto: Unga berättar

Skapa drömstaden

Varför ser staden ut som den gör och hur skulle den se ut om barnen fick bestämma? Med detta lekfulla material skapar dina elever tillsammans en ritning av sin drömstad.

Vilket stöd ger Min drömstad?

Den här filmen ger en introduktion till materialet. Den är också det första steget i klassrummet då den beskriver processen för dina elever.

Film: Min drömstad

Materialet är utformat för att sprida kunskap om stadsutveckling och göra dina elever delaktiga i utvecklingen av sin stad. De formar natur och mark, planerar trafik och bebyggelse och placerar ut alla de saker de vill ha i sin stad, såsom affärer, restauranger, kulturupplevelser, skolor och mycket mer. Arbetet är lustfyllt genom en kombination av klipp och klistra samt sällskapsspelsliknande inslag.

Materialet består av tre delar:

  1. Observationer i närområdet – din klass besöker sitt eget bostadsområde eller skolans närområde och gör observationer utifrån ett antal frågor om det valda området.
  2. Skapa drömstaden – utifrån materialet skapar dina elever genom grupparbete en ritning till sin drömstad.
  3. Besök i Stockholmsrummet – klassen besöker Stockholmsrummet och bygger sin drömstad som 3D-modell utifrån sin ritning. (Besöket i Stockholmsrummet är självklart frivilligt.)

Om materialet

Materialet är framtaget av Unga berättar och Stockholmsrummet tillsammans med referensgrupper av pedagoger och elever. Du kan med fördel använda det i ett ämnesövergripande samarbete, där tydliga kopplingar kan göras till främst samhällskunskap, geografi och teknik. Materialet innehåller även moment kopplat till bild, idrott och hälsa, matematik, svenska och engelska.

Skolmaterial Min drömstad (pdf, 3,6 mb)

Koppling till läroplanen (pdf, 135 kb)

Om besöket i Stockholmsrummet

Efter att din klass har färdigställt sin ritning i klassrummet kan de som vill ta med sin ritning till Stockholmsrummet. Där kan de bygga upp sin drömstad som 3D-modell under handledning av Stockholmsrummets guider, och se sin drömstad i relation till Stockholmsrummets modell av Stockholm. Din klass modell blir sedan temporärt en del av Stockholmsrummets fasta utställning, och allmänheten får ta del av er stad.

Ni är självklart välkomna att besöka oss även innan ni börjar arbetet för att lära er mer om stadsutveckling och hur Stockholm växer.

Om Stockholmsrummet och Unga berättar

I Stockholmsrummet berättar vi om stadsutveckling, framtidens Stockholm och vägen dit. Våra guider finns alltid på plats för att svara på frågor. Här finns också fysiska och digitala modeller över Stockholm där man kan se befintlig och planerad bebyggelse. Du hittar oss i Kulturhuset på Sergels torg.

Stockholmsrummet

Unga berättar är en del av Kulturskolan Stockholm. Vårt mål är att stärka barn och ungas delaktighet i samhället. Metoden skiftar beroende på projekt. Vi utgår alltid från den personliga berättelsen. Hos oss hörs barn och ungas röster genom digitala berättelser, filmer, fotografier eller andra kreativa uttryck. 

Unga berättar, Kulturskolans webbplats

För vem?

Materialet riktar sig främst till elever och pedagoger i årskurs 5. Genom att addera förutsättningar och uppgifter kan det enkelt anpassas även till äldre elever.