En elev programmerar en robot med en ipad
Foto: Josef Sahlin

Programmering i skolan

Öka dina kunskaper inom programmering, artificiell intelligens (AI) och medie- och informationskunnighet (MIK)

Vilket stöd ger Medioteket?

Via Medioteket får du stöd i ditt arbete med programmering, AI och MIK i undervisningen.

Labb på Roboteket i Liljeholmen

I Robotekets labb har du möjlighet att klämma och känna, experimentera och testa. Här finns 3D-skrivare, vinylskärare, laserskärare och flera olika typer av VR-utrustningar, robotar och mängder med andra verktyg för programmering och utveckling av digital kompetens.

Planerar din skola att starta ett Makerspace kan ni komma till Roboteket för att testa, diskutera och få svar på frågor. Vi delar med oss av våra erfarenheter och skapar också en yta för nätverkande där du som pedagog kan ta del av andra skolors utmaningar kring att bygga ett Makerspace. Prylar och material finns på plats, så du är också välkommen hit för att testa projekt eller arbetssätt.

Kompetensutveckling

Fokus i utbildningarna ligger på MIK, AI och programmering. Syftet är att ge dig både en teoretisk bas och introduktion samt konkreta material att använda i undervisningen.

Utbildningarna sker antingen på Medioteket eller på er skola.

I flera av utbildningarna ingår möjligheten att låna hem material så att du kan arbeta med verktygen tillsammans med dina elever mellan tillfällena.

Vi arbetar bland annat med programmeringens terminologi, analog och visuell programmering.

Vi diskuterar begreppet AI, hur det påverkar den pedagogiska verksamheten och hur begreppen källkritik och källtillit blir ännu viktigare.

Du får tips på lektionsinnehåll, bra litteratur och webbresurser samt tid att testa, reflektera och diskutera.

Aktuellt kursutbud inom programmering, utbildningsplattformen

Samverka i teamet Programmering i skolan

I teamet Programmering i skolan hittar du en arena för frågor och diskussion kring programmering i skolan, både utifrån Mediotekets utbildningar men också kring inköpsfunderingar eller allmänna frågeställningar.

Programmering i skolan, Microsoft Teams

För vem?

För dig som arbetar i Stockholms stads kommunala skolor.