Häst och vagn, spårvagn och människor på en gata i ett svart vitt fotografi.
Östra slussgatan. I bakgrunden syns Skeppsbron. Foto: Stockholmskällan

Använd historiskt källmaterial i undervisningen

Historia är nutidens berättelse om dåtiden. Stockholmskällan är Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud.

Webbplatsen innehåller mer än 30 000 bilder, kartor, dokument och litteraturtips. Det är ett klockrent verktyg för undervisning i att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund både för att skapa historisk kunskap, för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. Stockholmskällan är ett samarbete mellan Stadsarkivet, Stadsmuseet, Stadsbiblioteket och utbildningsförvaltningen. Källmaterialet växer hela tiden. Allt har valts ut för att det berättar någonting om Stockholms och Sveriges historia.

Vilket stöd ger Stockholmskällan?

På webbplatsen hittar du idéer och förslag på lektioner och arbetssätt utifrån källmaterial. Använd dem direkt med dina elever eller inspireras av dem när du gör dina planeringar. Lektionsförslagen utgår från skolans styrdokument; förmågor, centralt innehåll och värdegrund.

Lektionsförslag, Stockholmskällans webbplats

Du kan också boka ett klassrumsbesök där Stockholmskällans pedagoger tar med sig källmaterialet och håller en lektion med dina elever. Välj mellan lektion i källkritik, historiebruk eller historieskrivning – hur vet vi det vi vet om historia?

Boka ett klassrumsbesök, Stockholmskällans webbplats

För vem?

Stockholmskällans viktigaste uppdrag är att göra Stockholms kulturarv tillgängligt för stadens skolor. Syftet är du som lärare ska kunna använda materialet i historia- och svenskundervisning, men även i andra samhällsorienterande eller estetiska ämnen. Självklart är alla som är intresserade av Stockholm eller historia i allmänhet välkomna att använda Stockholmskällan.