Ett ansikte bakom en uppslagen bok.
Foto: Unsplash

Författarbesök i ditt klassrum

Väck dina elevers läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet. Boka en författare genom projektet Läsning Pågår.

I möten med författare som berättar om sitt skrivande vill Läsning Pågår väcka elevernas läslust, inspirera dem till att själva skriva och utveckla sitt språk, tänkande och sin fantasi.

Vilket stöd ger Läsning Pågår?

Du väljer själv vilken författare som ska komma till din skola utifrån det breda urval som finns på författarcentrums hemsida.

Det finns även en särskild lista med författare som är vana vid att besöka anpassad grundskola.

Författarna som deltar i Läsning Pågår väljs av en referensgrupp av bibliotekarier.

Läsning Pågår är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Författarcentrum Öst.

Kostnad

Författarbesöken är subventionerade av staden och kostnaden är endast 1500 kronor per lektion för skolor som anmäler en klass. För två klasser är kostnaden 1400 kronor, för tre klasser 1300 kronor. För fyra eller fler klasser är kostnaden 1200 kronor. Ordinarie pris är 6250 kronor.

Inför författarbesöket

Kontakta författaren i god tid. Diskutera författarbesökets upplägg tillsammans med författaren. Vad är tanken bakom författarbesöket?

Se till att klassen är förberedd på att det ska komma en författare på besök. Berätta om författaren och om hens böcker. Allra bäst blir det om klassen tagit del av texter av författaren inför besöket.

Böcker från Cirkulationsbiblioteket

Inför författarbesöket får klassen låna minst 10 exemplar av den bokade författarens böcker från Cirkulationsbiblioteket. Böckerna skickas automatiskt och behöver inte beställas. För gymnasiet gäller detta i mån av tillgång.

Låna skönlitteratur i klassuppsättning via Cirkulationsbiblioteket

 

För vem?

Under vårterminen får årskurs 5 i Stockholms grundskolor ta del av erbjudandet. Under hösten årskurs 8. Anpassad grundskola kan nyttja erbjudandet under båda terminerna oavsett årskurs. Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola kan boka hela läsåret.