Författaren Anders Wallensten och omslaget på hans bok
Foto: Gabriel Liljevall

Använd boken Hälsogåtan i din undervisning

Öka dina elevers medvetenhet och förståelse för hur mat, motion och sömn påverkar oss. Låna en klassuppsättning av Anders Wallenstens bok Hälsogåtan där du får tydliga råd byggda på forskning.

Vilket stöd ger boken Hälsogåtan?

Du kan integrera och använda Hälsogåtan ämnesöverskridande i fler av skolans ämnen, bland annat

  • svenska
  • no
  • idrott och hälsa.

Till boken får du en lärarhandledning och ett digitalt verktyg som dina elever kan använda för att jobba individuellt med sina hälsovanor. Delar av Hälsogåtan finns även som ljudbok i verktyget. Du hittar verktyget på Hälsogåtans webbplats, använd lösenord: 4C6Gr?hd!8.

Hälsogåtans webbplats

Läs boken tillsammans med dina elever för att öka medvetenheten om vikten av daglig fysisk aktivitet för minskad stress och ökat välmående.

Boken är omarbetad för målgruppen högstadiet och gymnasiet.

Låna klassuppsättning

Kontakta Ulrika Nilsson för att låna klassuppsättningar av boken hälsogåtan.

E-post: ulrika.a.nilsson@edu.stockholm.se

Låna aktivitetsmätare

Använd boken i samband med att eleverna får bära en aktivitetsmätare för en ökad förståelse kring WHO:s och Folkhälsomyndighetens rörelsemål.

Skolor inom Stockholms stad har möjlighet att kostnadsfritt låna SCRIINS aktivitetsmätare.

Mät fysisk aktivitet under skoldagen

Lyssna på podden Hälsogåtan

  • Finns där poddar finns.
  • Använd som en del av din undervisning.
  • Varje avsnitt är cirka 30–35 minuter.

För vem?

Du som är lärare i Stockholms kommunala grundskolor och anpassade grundskolor har möjlighet att låna klassuppsättningar av boken Hälsogåtan. Den kan du använda som stöd i din undervisning.