Språkpaketet

Språkpaketet är ett omfattande kompetensutvecklingspaket med fokus på den första språk-, läs- och skrivutvecklingen.

Två elever läser på en ipad

Vad innehåller Språkpaketet?

När du deltar i Språkpaketet får du en gedigen kompetensutveckling med fokus på den första språk-, läs- och skrivutvecklingen. Du får lära dig att arbeta enligt arbetsmetoden ASL, Att skriva sig till läsning, vilket betyder att du och dina elever främst arbetar med ipads.

Kompetensutvecklingen innehåller föreläsningar, handledning i ASL samt egen läsning av kurslitteratur. Den börjar i slutet av vårterminen termin 1 och löper sedan med föreläsningar och träffar i snitt var 3:e vecka under det följande läsåret.

Alla föreläsningar och träffar ligger på eftermiddagstid. Du kommer att under drygt ett läsår att delta i följande:

 • Introduktionsföreläsning om arbetssättet ASL.
 • Handledning för dig tillsammans med ditt arbetslag kring det egna arbetet enligt ASL.
 • Föreläsningar kring aktuell forskning om läsning, lässtrategier och bedömning.
 • Workshops kring bedömning av läs- och skrivfärdighet med Skolverkets kartläggningsmaterial för förskoleklass samt Nationellt Bedömningsstöd för årskurs 1–3.
 • Bokpresentationer.
 • Ett bokpaket med böcker till din skola.
 • Inspirationsföreläsning av en ASL-lärare.
 • Klassrumsbesök hos en ASL-lärare.
 • En forskarföreläsning (tidigare föreläsare har exempelvis varit Barbro Westlund, Carina Hermansson, Karin Jönsson och Tarja Alatalo).
 • SVA (svenska som andra språk) föreläsning "Flerspråkiga elevers väg in i skolspråket".
 • Textsamtal kring de böcker du läser som del i kompetensutvecklingen.

Du är klar med din kompetensutveckling i slutet av vårterminen termin 3. Vid det här laget har du erövrat fler pedagogiska verktyg. Du har lärt dig att undervisa utifrån arbetssättet ASL, du har fått en fördjupad datorvana och kan erbjuda dina elever en mer individanpassad undervisning.

Avslutningsvis deltar du i ett erfarenhetsutbyte tillsammans med övriga deltagare där ni berättar om era erfarenheter, vad ni lärt er, hur ni utvecklat och förändrat er undervisning och vad ert utvecklingsarbete betytt för era elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Du kommer också, förstås, att få göra en utvärdering innan sommarlovet termin 3.

Vem kan delta?

Pedagogisk personal i förskoleklass–årskurs 1 i Stockholms kommunala skolor

Så anmäler du dig

Anmäl dig via mejl

Vill du delta i Språkpaketet?

Då behöver din rektor ansöka om att få delta med skolan och med ditt arbetslag.

För att få ansöka om att delta krävs

 • ett arbetslag med både förskoleklass och årskurs 1
 • att arbetslaget ska ha cirka 5–9 deltagare
 • att skolan inte har deltagit tidigare
 • att du som deltar ska ha tillgång till digitala enheter och appar aktuella för satsningen.

Har du frågor?

Karin Pettersson Medioteket E-post: E-post karin.4.pettersson@edu.stockholm.se