En grupp pedagoger filmar figurer framför en green screen.
Foto: Medioteket

Information

 • För vem: Personal i förskolan
 • Plats: På din förskola, Medioteket eller digitalt via Teams
 • Kostnad: Enligt överenskommelse
 • Antal tillfällen: Enligt överenskommelse
 • Antal deltagare: Enligt överenskommelse
 • Arrangör: Medioteket

Så beställer du

Mejla din beställning

Har du frågor?

Katrin Jäverbring Medioteket

E-post: E-post katrin.javerbring@edu.stockholm.se

Digitala verktyg och arbetssätt i förskolan

Ska din förskola utveckla arbetet med digital kompetens? Behöver ni mer kunskap om olika arbetssätt och digitala möjligheter? Beställ en kurs eller föreläsning anpassad efter just era behov.

Vad innehåller kurserna och föreläsningarna?

Digitala verktyg i undervisningen

I dessa föreläsningar och kurser fokuserar vi på den kreativa användningen av digitala verktyg kopplat till pedagogens uppdrag.

Föreläsningar, samtliga med fokus på uppdraget, omvärldssammanhang, inspiration och goda exempel

Exempel på områden:

 • digital kompetens
 • medie- och informationskunnighet
 • digitala lärmiljöer
 • programmering.

Utbildningar med praktiska inslag, workshops

 • Arbeta med film och bild: Kamera, iMovie, green screen, stop motion med mera.
 • Språkutvecklande arbetssätt med digitala verktyg: iMovie, QR-koder, Book Creator, Puppet Pals med mera.
 • Fantasi och källkritik i förskolan: Pic Collage, green screen med mera.
 • Programmering och datalogiskt tänkande: Analoga arbetssätt och olika digitala verktyg enligt överenskommelse.

Skolplattformen och Microsoft 365

Skolplattformen innehåller flera delar, där dokumentation, kommunikation och administration har olika plats för utförande. Du får stöd och utbildning inom SharePoint samt i Planering & Bedömning.

Innehållet kan riktas till ledningen eller till pedagogerna och anpassas utifrån nuläge samt hur behovet ser ut.

Färdiga kurser finns att utgå ifrån:

 • Skolplattformens helhet: Översiktlig genomgång av skolplattformens olika delar och hur de hänger samman, vad du kan göra i de olika delarna och hur det ser ut för vårdnadshavarna.
 • Kommunicera via nyheter i Sharepoint: Inriktning mot pedagogernas eller ledningens kommunikation med hemmet samt ledningens interna kommunikation med sina medarbetare.
 • Planering & Bedömning: Genomgång av arbete med planeringar, lärloggar, samtalsmodulen samt olika sammanställande verktyg för uppföljningsarbete i skolplattformens verktyg för dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete. Inriktning ledning eller pedagog.
 • Ledning och kollegialt samarbete via Teams: Digitala möten, grupper/team, inställningar, behörigheter, kanaler, fildelning, lagring, med mera.

Vem kan delta?

Personal i Stockholms stads kommunala förskolor.