Studera vid en forskarskola

Att studera vid en forskarskola är för dig som vill fördjupa din profession som lärare. Du kan söka tjänst som lektor och få skolutvecklande uppdrag utöver att undervisa. Din rektor ska stödja din ansökan.

Sidans innehåll i korthet:

 • Ett par tjänster för att forska utlyses varje år.
 • Du kombinerar studier, utvecklingsarbete och undervisning.
 • Du behöver uppfylla vissa krav för att kunna ansöka.

Forskarutbildade lärare är en del i arbetet för en skola på vetenskaplig grund.  Stockholms stad utlyser och finansierar varje år några lärares forskarstudier som leder till licentiatexamen. 

Om du blir antagen till en forskarskola får du en särskild tjänst som utvecklingslärare på utbildningsförvaltningen. Din tid fördelas så att du

 • studerar på 50 procent
 • bedriver utvecklingsarbete för utbildningsförvaltningen på 10 procent
 • fortsätter att undervisa på din skola på 40 procent.

Vad är en forskarskola?

Forskarskolor för lärare finns på flera lärosäten, till exempel den ämnesdidaktiska forskarskolan vid Stockholms universitet. Gemensamt för forskarskolor är att de har en praktiknära inriktning. Heltidsstudier ger licentiatexamen efter två år.

Krav för att ansöka

Lärosätet och Stockholms stad har krav som du ska uppfylla för att vara behörig att söka. Du ska

 • ha kunskaper motsvarande examen på avancerad nivå med minst 240 högskolepoäng varav minst 60 hp på avancerad nivå
 • vara tillsvidareanställd i Stockholms stad med minst fyra års vitsordad anställning
 • ha en tydlig idé om inriktning och genomförande av ditt avhandlingsarbete
 • ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Ansök till en forskarskola

En tjänst knuten till en forskarskola är kallas ”forskarutbildningsplats” och annonseras i Stockholms stads e-tjänst ”Lediga jobb”

Forskarutbildningsplatser – Stockholms stad

Din ansökan

Din ansökan ska innehålla

 • en personlig presentation
 • ditt cv där du redovisar vilka av dina högskolepoäng som är på avancerad nivå
 • en forskningsplan om cirka två A4-sidor
 • din mest relevanta uppsats
 • ett rekommendationsbrev från rektor.

Din ansökning bedöms gemensamt av utbildningsförvaltningen och lärosätet.

Urval och prioritering för en tjänst

Bland de sökande görs ett urval och en prioritering.

 1. Utbildningsförvaltningen gör ett första urval efter en samlad bedömning av alla som söker tjänsten.
 2. Lärosätet gör en bedömning av dina meriter som
  1. din behörighet
  2. forskningsfrågans relevans
  3. dina tankar om genomförandet
  4. förmåga att genomföra utbildningen
 3. Utbildningsförvaltningen gör ett urval baserat på
  1. dina formella meriter
  2. dina förutsättningar att genomföra utbildningen och inriktning
  3. dina förutsättningar för att involvera kolleger
  4. din förmåga och vilja att driva skolutveckling.

I de slutliga prioriteringarna tas hänsyn till andra förhållanden som

 • fördelningen mellan skolformer och skolor
 • fördelning mellan ämnen och metoder som används
 • förväntade spridningseffekter
 • stadens behov av kunskapsutveckling inom prioriterade områden.