En lärare och elev vid en ipad.
Foto: Folio bildbyrå

Vägen till läraryrket för dig som är nyanländ lärare eller förskollärare

Du som är lärare eller förskollärare med utländsk lärarexamen kan få hjälp att nå svensk lärar- eller förskollärarlegitimation.

Sidans innehåll i korthet:

 • Du kan få stöd för att snabbare få svensk lärar- eller förskollärarlegitimation.
 • Stödet får du medan du studerar svenska.
 • Du får delta i praktiska moment i skolor i Stockholms stad.
 • Du får delta i seminarier och workshops.

Vägen mot lärarlegitimation är inte den lättaste. När du deltar i insatsen Från nyanländ till nyanställd lärare får du stöttning på vägen. Vi hjälper till att korta ner väntetider för din väg till svensk lärar- eller förskollärarlegitimation.

För vem?

Du kan få stöd från oss om du uppfyller följande krav:

 • Du är lärare eller förskollärare med utländsk examen.
 • Du studerar svenska.
 • Du har en lärar- eller förskollärarutbildning från ditt hemland.
 • Du har i snitt sju års erfarenhet av läraryrket.

Vilket stöd kan du få?

Insatsen Från nyanländ till nyanställd lärare ger dig möjlighet att snabbare få en svensk lärar- eller förskollärarlegitimation. I praktiken innebär det förkortade väntetider för dig som vill arbeta i ditt yrke.
Du får delta i aktiviteter parallellt med din utbildning.

Praktikmoment

Medan du läser svenska erbjuder vi bland annat två praktikmoment i Stockholms stads skolor.
Under den första får du följa en modersmålslärare under fyra veckor. Under den andra får du följa en lärare inom deras ämne eller skolform under fem veckor.

Du får

 • möta nya kollegor och utbyta erfarenheter
 • lära dig mer om att vara lärare i Sverige och träna yrkessvenska
 • medverka i klassrummet och möta elever
 • delta i arbetet på skolan och se arbetssätt både i klassrummet och mellan personalgrupper i skolan
 • börja bygga nätverk för framtiden.

Seminarier och workshops

Vi erbjuder vi även seminarier och workshops under din studietid. Du får aktuell information om vad som pågår inom skolan, studievägledning och får möjlighet att träffa andra lärare.