Elever och lärare i ett klassrum

Bli förskollärare eller lärare

Är du intresserad av läraryrket men vet inte hur du ska komma vidare? Det finns flera vägar för dig att fundera över när du vill söka till en förskollärare- eller lärarutbildning.

Sidans innehåll i korthet:

 • Du kan gå grundutbildningen eller välja vägar där du bygger på dina tidigare studier.
 • Lärarkompassen hjälper dig att välja en väg som passar dig.

Grundutbildning

Grundutbildningen är det vanligaste sättet att bli lärare på. Du studerar på högskola eller universitet. Genom att läsa grundutbildningen kan du bli

 • förskollärare
 • grundlärare
 • ämneslärare.

Inom grundlärarutbildningen kan du välja bland inriktningarna

 • årskurs f–3
 • årskurs 4–6
 • fritidshem.

Inom ämneslärarutbildningen kan du inrikta dig på årskurs 7–9 eller gymnasiet.

Utbildningar och inriktningar på studera.nu

Fler vägar in – kortare kurser med flexibla upplägg

Fler vägar in är inte ett lärarprogram utan ett projekt.  Här skapas fler alternativ för dig som vill bli förskollärare eller lärare, vare sig du har tidigare lärarerfarenhet eller inte. Inom projektet utvecklas bland annat kortare kurser med flexibla upplägg som sen ska kunna tillgodoräknas i ett förskollärar- eller lärarprogram. Utbudet av kortare kurser uppdateras löpande.  Du ansöker till dem via antagning.se precis som vilka andra fristående kurser som helst.

Fler vägar in i läraryrket

Andra vägar till att bli lärare eller förskollärare

Utöver grundutbildningarna finns det flera vägar till ämnesbehörighet och lärarlegitimation:

 • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
 • Erfarenhetsbaserad utbildning
 • Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
 • Vidareutbildning av lärare (VAL)
 • Teach for Sweden (TFS)
 • Yrkeslärarutbildningen.

Kompletterande pedagogisk utbildning

Du som redan har ämnesstudier i undervisningsämnen kan komplettera din utbildning genom en så kallad kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att nå ämneslärarexamen och bli behörig lärare i antingen grundskolans årskurs 7–9 eller gymnasieskolan.

KPU på studera.nu (annan webbplats)

Erfarenhetsbaserad utbildning - för dig som arbetar på fritidshem

Programmet vänder sig till dig som har arbetat på fritidshem minst tre år och vill få behörighet som grundlärare mot fritidshem. Du kombinerar utbildningen, som delvis är på distans, med fortsatt arbete på deltid. Utbildningen finns att läsa på Högskolan Kristianstad, Göteborgs universitet och Södertörns högskola. 

Erfarenhetsbaserad utbildning, på Södertörns högskolas webbplats

Erfarenhetsbaserad utbildning - för dig som är barnskötare

Programmet vänder sig till dig som har arbetat som barnskötare minst tre år och vill bli behörig förskollärare. Du kombinerar utbildningen, som delvis är på distans, med fortsatt arbete på deltid. Utbildningen finns att läsa på Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Södertörns högskola. 

Erfarenhetsbaserad utbildning, på Södertörns högskolas webbplats

ULV - för dig med utländsk examen

ULV är för dig som har lärarexamen eller en utländsk examen motsvarande ett svenskt skolämne. Du får en kompletterande utbildning som tar tillvara din kompetens. Det ger dig ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola. Du får en individuell studieplan och studietakt samt ett kursutbud som kan variera beroende på lärosäte.

ULV (annan webbplats)

VAL - för dig som är lärare utan lärarexamen

Programmet för vidareutbildning av lärare (VAL) erbjuder möjligheten att uppnå behörighet och komplettera till en lärarexamen. Utbildningen omfattar upp till 120 högskolepoäng och vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare i grundskola och gymnasieskolan med tidigare högskoleutbildning, men som saknar lärarexamen.

VAL (annan webbplats)

TFS - för dig med universitetsstudier

TFS, Teach for Sweden, är för dig som har universitetsstudier om minst 90 högskolepoäng i ett ämne där det råder brist på behöriga lärare. Inom TFS ledarskapsprogram får du en anställning om 100 procent, arbetar till 80 procent och studerar till 20 procent. Det innebär att du undervisar fyra dagar i veckan och har en dag för studier. Du arbetar i årskurs 7–9 på en skola som har utmaningar gällande måluppfyllelsen. 

Teach for Sweden (annan webbplats)

Yrkeslärarutbildningen

För dig med yrkeserfarenhet och som vill arbeta inom gymnasiets yrkesprogram eller inom vuxenutbildning. Utbildningen är till för dig som arbetat ett antal år inom ditt yrke och har mycket goda yrkeskunskaper. Du kanske har yrkeskunskaper inom handel, el, VVS, bygg eller vård och omsorg?

Så blir du yrkeslärare (annan webbplats)

Få hjälp att välja det som passar dig

Det kan vara svårt att välja bland utbildningarna och hitta rätt. Lärarkompassen kan hjälpa dig att välja vilken väg som passar dig bäst.

Lärarkompassen (annan webbplats)