Illustration: Stockholms stad

Introduktionsperiod för nyanställd

Du är nyanställd lärare eller förskollärare på ditt första jobb i Stockholms stad. Rektor på din skola ansvarar för att organisera, ta fram en handlingsplan och utse en behörig lärare som mentor för din introduktionsperiod.

Sidans innehåll i korthet:

  • Introduktionsperioden stärker dig i din yrkesroll
  • Du får en plan över din introduktionsperiod som du kan påverka
  • Din mentor är din rådgivare
  • Rektor ansvarar för att du blir nöjd

Introduktionsperiodens syfte

Syftet med introduktionsperioden är att stärka dig i din yrkesroll. 

Du får

  • yrkesmässigt, personligt och socialt stöd på din arbetsplats
  • stimulans i din professionella utveckling
  • en trygg och utvecklande arbetsmiljö
  • förståelse för förskolan eller skolan som arbetsplats och för dess roll i samhället.

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare, Skolverkets webbplats

Sök jobb, Stockholms stads webbplats

Mentorns uppdrag

Mentorn är ditt stöd under din introduktion i yrket. Som en kritisk vän, rådgivare och samtalspartner uppmuntrar mentorn dig till att reflektera över ditt uppdrag och din roll. Mentorn bemöter dina tankar och funderingar utifrån sin yrkeskompetens .

Rektors uppdrag

Rektor utformar en plan för introduktionsperioden tillsammans med dig och mentorn. Rektor har ansvar för att du ges tillräckligt stöd utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Du ska kunna påverka innehållet i introduktionsperioden. Rektor utformar introduktionsperioden så att du kan utföra så många delar av yrket som möjligt.

Rektor utser en lämplig mentor och ser till att mentorn har förutsättningar för att kunna fullgöra sin uppgift. Mentorn har, om möjligt, samma behörighet som du.