Foto: Pedagog Stockholm

Så ligger det till i Stockholms stad

Visste du att det finns över 170 skolor och en mångfald av pedagogisk utveckling i Stockholms stad?

Sidans innehåll i korthet:

  • Stockholms stad är en av landets största arbetsgivare för lärare.
  • Du kan göra karriär på flera sätt. Det finns vägar för chefskarriär och pedagogisk karriär.
  • Du får en konkurrenskraftig lön.
  • Vi satsar på ett starkt ledarskap.

Vi är en av landets största arbetsgivare för lärare och vårt fokus är alltid inställt på våra elever. På deras förutsättningar, motivation och lärande. Som lärare kan du välja mellan flera karriärvägar och utvecklingsmöjligheter i stadens skolor. Och lönen är mycket konkurrenskraftig.

Ett samhälle byggs av kunskap och utbildning. Och en bra lärare inspirerar för livet. I Stockholms stad finns det tusentals bra lärare. Bli en av oss!

Läraryrket har gett mig så mycket, speciellt i samspelet med eleverna. Jag har stor frihet och utrymme för kreativitet i jobbet. /Lotta, förstelärare och doktorand.

Välkommen att göra karriär som lärare

Du kan bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare och lektor. Eller varför inte rektor?

 

Det finns stora möjligheter att växa inom Stockholms stads skolor. /Johan, tidigare idrottslärare och nu biträdande rektor.

Hos oss kan du göra karriär på flera sätt. Det finns en väg för ledar- och chefskarriär och även en pedagogisk karriärväg. Möjligheterna är stora och den ena karriärvägen utesluter inte den andra.

Karriärvägar för lärare

Lediga lärarjobb

Vi satsar på ett starkt ledarskap

I Stockholms stads skolor satsar vi på våra chefer och rektorer. Det har stor betydelse för resultatet, både för våra elever och våra lärare. Din Stockholmsrektor har tillgång till utveckling, stöd från central förvaltning och nätverk med kollegor. Det ger goda förutsättningar att leda och utveckla din skola.

Ledarskap i Stockhoms stads skolor

Våra lärare har konkurrenskraftiga löner

Stockholms stad söker de bästa lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner. Här finns också många möjligheter till karriär och utveckling. Som nyexaminerad lärare får du dessutom tillgång till extra stöd.

Så mycket tjänar olika typer av lärare hos oss

Att få arbeta med människor, utbildning, kunskap och kommunikation är värdefullt och utvecklande – och väldigt, väldigt roligt. /Isak, gymnasielärare

Tillsammans utvecklar vi skolan

Det finns nästan 100 000 elever i våra grundskolor och gymnasieskolor. Våra lärare samarbetar ofta med andra lärare i lärarlag för elevernas bästa. Men också tillsammans med förskollärare, skolsköterskor, skolbibliotekarier, fritidsledare. specialpedagoger, kuratorer, vaktmästare, skolkökspersonal och många fler.

Du läser mer om dem i vårt pedagogiska magasin LÄRA

Bli lärare

Läraryrket är ett helt fantastiskt yrke och elevkontakten är det allra viktigaste för mig. /Marie, förestelärare och VFU-handledare

Följ oss

Följ vår satsning When you are lärare på Facebook och Instagram. Vi breddar och nyanserar bilden av läraryrket på social medier.

When you are lärare på Facebook

When you are lärare på Instagram

Uppdaterad