Lärare sitter på liten stol och håller upp en uppslagen bok för flera barn som pekar i den.

Löner för lärarjobb i Stockholms stad

Stockholms stad söker de bästa förskolelärarna och lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Sidans innehåll i korthet:

 • Regeringsbeslut kring lärares löneutveckling
 • Lönestatistik för lärare i Stockholm
 • Siffrorna gäller för 2020 om inget annat anges

Många undrar hur mycket en lärare tjänar?

Sedan 2016 har regeringen valt att satsa tre miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner. Satsningen kallas lärarlönelyftet. Pengarna ska fördelas så att en tredjedel av lärarna får högre lön. Nu är det viktigt att fortsätta att arbeta så att lärares löner fortsätter att öka, till exempel i den vanliga löneöversynen.

Siffrorna är medianlöner och avser löneläget i Stockholms stad 2020 om inget annat anges.

Förskollärare

Medianlön för förskollärare är 36 000 kronor.

Löner grundskollärare

 • Lärare förskoleklass och lågstadiet 40 093 kronor.
 • Lärare mellanstadiet 41 150 kronor
 • Lärare högstadiet 40 423 kronor
 • Lärare i fritidshem 34 300 kronor
 • Modersmålslärare 34 175 kronor
 • Specialpedagog 45 000 kronor
 • Speciallärare 43 500 kronor.

Löner gymnasielärare

 • Gymnasielärare i allmänna ämnen 41 141 kronor
 • Gymnasielärare i yrkesämnen 40 600 kronor
 • Gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 39 264 kronor
 • Specialpedagog 45 000 kronor
 • Speciallärare 44 000 kronor.

Medellön rektor

För rektorer 68 000 kronor och för biträdande rektorer 53 871 kronor.

Stor satsning på karriärtjänster

För förstelärare 47 900 kronor och för lektorer 54 800 kronor.

Lediga lärarjobb

Hitta lärarjobb i Stockholms stad

Se filmen om lön i serien Så ligger det till i Stockholms stad:

Syntolkad version