Lärare sitter på liten stol och håller upp en uppslagen bok för flera barn som pekar i den.
Foto: Folio bildbyrå

Löner för lärarjobb i Stockholms stad

Stockholms stad söker de bästa förskollärarna, lärarna och rektorerna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Sidans innehåll i korthet:

 • Regeringsbeslut kring lärares löneutveckling
 • Lönestatistik för lärare i Stockholm
 • Siffrorna gäller för 2021 om inget annat anges

Många undrar hur mycket en lärare tjänar.

Sedan 2016 har regeringen valt att satsa tre miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner. Satsningen kallas lärarlönelyftet. Pengarna ska fördelas så att en tredjedel av lärarna får högre lön. Nu är det viktigt att fortsätta att arbeta så att lärares löner fortsätter att öka, till exempel i den vanliga löneöversynen.

Siffrorna är medianlöner och avser löneläget i Stockholms stad 2021 om inget annat anges.

Förskollärare

Medianlön för förskollärare är 39 000 kronor.

Löner grundskollärare

 • Lärare förskoleklass och lågstadiet 42 150 kronor.
 • Lärare mellanstadiet 42 900 kronor
 • Lärare högstadiet 43 000 kronor
 • Lärare i fritidshem 36 600 kronor
 • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 41 250 kronor
 • Modersmålslärare 36 600 kronor
 • Specialpedagog 46 900 kronor
 • Speciallärare 45 400 kronor.

Löner gymnasielärare

 • Gymnasielärare i allmänna ämnen 43 200 kronor
 • Gymnasielärare i yrkesämnen 42 450 kronor
 • Gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 41 700 kronor
 • Specialpedagog 47 100 kronor
 • Speciallärare 44 500 kronor.

Löner skolledare

För rektorer 71 250 kronor och för biträdande rektorer 56 200 kronor.

Löner karriärlärare

För förstelärare 50 000 kronor och för lektorer 57 250 kronor.

Lediga lärarjobb

Hitta lärarjobb i Stockholms stad

Se filmen om lön i serien Så ligger det till i Stockholms stad:

Syntolkad version