Lärare sitter på liten stol och håller upp en uppslagen bok för flera barn som pekar i den.
Foto: Folio bildbyrå

Löner för lärarjobb i Stockholms stad

Stockholms stad söker de bästa förskollärarna, lärarna och rektorerna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Sidans innehåll i korthet:

 • Regeringsbeslut kring lärares löneutveckling
 • Lönestatistik för lärare i Stockholm
 • Siffrorna gäller för 2023 om inget annat anges

Många undrar hur mycket en lärare tjänar.

Sedan 2016 har regeringen valt att satsa tre miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner. Satsningen kallas lärarlönelyftet. Pengarna ska fördelas så att en tredjedel av lärarna får högre lön. Nu är det viktigt att fortsätta att arbeta så att lärares löner fortsätter att öka, till exempel i den vanliga löneöversynen.

Siffrorna är medellöner och avser löneläget i Stockholms stad 2023 om inget annat anges.

Förskollärare

Medellön för förskollärare är 41 259 kronor.

Löner grundskollärare

 • Lärare förskoleklass och lågstadiet 45 953 kronor.
 • Lärare mellanstadiet 46 128 kronor
 • Lärare högstadiet 45 997 kronor
 • Lärare i fritidshem 38 758 kronor
 • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 44 143 kronor
 • Modersmålslärare 38 507 kronor
 • Specialpedagog 50 340 kronor
 • Speciallärare 48 723 kronor.

Löner gymnasielärare

 • Gymnasielärare i allmänna ämnen 47 026 kronor
 • Gymnasielärare i yrkesämnen 45 066 kronor
 • Gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 44 640 kronor
 • Specialpedagog 50 211 kronor
 • Speciallärare 47 384 kronor.

Löner skolledare

För rektorer 76 283 kronor och för biträdande rektorer 59 928 kronor.

Löner karriärlärare

För förstelärare 52 789 kronor och för lektorer 59 866 kronor.

Lediga lärarjobb

Hitta lärarjobb i Stockholms stad

Se filmen om lön i serien Så ligger det till i Stockholms stad:

Syntolkad version

Uppdaterad