Lärare sitter på liten stol och håller upp en uppslagen bok för flera barn som pekar i den.
Foto: Folio bildbyrå

Löner för lärarjobb i Stockholms stad

Stockholms stad söker de bästa förskollärarna, lärarna och rektorerna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Sidans innehåll i korthet:

 • Regeringsbeslut kring lärares löneutveckling
 • Lönestatistik för lärare i Stockholm
 • Siffrorna gäller för 2022 om inget annat anges

Många undrar hur mycket en lärare tjänar.

Sedan 2016 har regeringen valt att satsa tre miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner. Satsningen kallas lärarlönelyftet. Pengarna ska fördelas så att en tredjedel av lärarna får högre lön. Nu är det viktigt att fortsätta att arbeta så att lärares löner fortsätter att öka, till exempel i den vanliga löneöversynen.

Siffrorna är medellöner och avser löneläget i Stockholms stad 2022 om inget annat anges.

Förskollärare

Medellön för förskollärare är 39 644 kronor.

Löner grundskollärare

 • Lärare förskoleklass och lågstadiet 44 242 kronor.
 • Lärare mellanstadiet 44 498 kronor
 • Lärare högstadiet 44 091 kronor
 • Lärare i fritidshem 37 259 kronor
 • Grundskolelärare i praktisk/estiska ämnen 42 229 kronor
 • Modersmålslärare 37 233 kronor
 • Specialpedagog 47 859 kronor
 • Speciallärare 46 136 kronor.

Löner gymnasielärare

 • Gymnasielärare i allmänna ämnen 45 231 kronor
 • Gymnasielärare i yrkesämnen 44 216 kronor
 • Gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 42 889 kronor
 • Specialpedagog 48 525 kronor
 • Speciallärare 45 470 kronor.

Löner skolledare

För rektorer 73 326 kronor och för biträdande rektorer 57 554 kronor.

Löner karriärlärare

För förstelärare 51 312 kronor och för lektorer 58 383 kronor.

Lediga lärarjobb

Hitta lärarjobb i Stockholms stad

Se filmen om lön i serien Så ligger det till i Stockholms stad:

Syntolkad version