Lärare sitter på liten stol och håller upp en uppslagen bok för flera barn som pekar i den.

Löner för lärarjobb i Stockholms stad

Stockholms stad söker de bästa lärarna och erbjuder därför mycket konkurrenskraftiga löner.

Sidans innehåll i korthet:

 • Stockholms stad erbjuder bra löner.
 • Siffrorna gäller för 2019 om inget annat anges.

Siffrorna är medianlöner och avser löneläget i Stockholms stad oktober 2019 om inget annat anges.

Förskola

Medianlön för förskollärare är 36 000 kronor.

Grundskola

 • Lärare förskoleklass och lågstadiet 40 093 kronor.
 • Lärare mellanstadiet 41 150 kronor
 • Lärare högstadiet 40 423 kronor
 • Lärare i fritidshem 34 300 kronor
 • Modersmålslärare 34 175 kronor
 • Specialpedagog 45 000 kronor
 • Speciallärare 43 500 kronor.

Gymnasieskola

 • Gymnasielärare i allmänna ämnen 41 141 kronor
 • Gymnasielärare i yrkesämnen 40 600 kronor
 • Gymnasielärare i praktiska/estetiska ämnen 39 264 kronor
 • Specialpedagog 45 000 kronor
 • Speciallärare 44 000 kronor.

Rektor

För rektorer 68 000 kronor och för biträdande rektorer 53 871 kronor.

Stor satsning på karriärtjänster

För förstelärare 47 900 kronor och för lektorer 54 800 kronor.

Lediga lärarjobb

Hitta lärarjobb i Stockholms stad