Två rektorer i porträttbild.

Så klarar grundskolan coronakrisen

När fler i personalgruppen inte kan vara i skolans lokaler måste man göra anpassningar. Undervisningen ska bibehålla samma kvalitet som tidigare. Därför har fjärrundervisning blivit ett alternativ som visat sig fungera.

Kompetensutveckling