Barnteckningar som visar olika saker som är viktigt för barn.
En av planscherna som Lotta använt med sina elever. Illustration: Eleverna på Mälardalens skola.

Arbeta med barnkonventionen i grundskolan

Sedan 2020 är barnkonventionen svensk lag. På Mälarhöjdens skola arbetar Lotta Stjernberg aktivt med barnkonventionen. Arbetet leder till att elevernas medvetenhet kring vilka rättigheter de har ökat och att barn i olika delar av världen har olika förutsättningar.

Sidans innehåll i korthet:

  • Att arbeta med barnkonventionen kan ge eleverna kunskaper kring barns rättigheter.
  • Temat lyfts regelbundet under hela skoltiden.

Resultatet av att arbeta med barnkonventionen

Arbetet ger eleverna fördjupade kunskaper kring barns rättigheter och hur barnkonventionen kom till. De får förstå att barn världen över har olika förutsättningar och att det innan barnkonventionen fanns stora skillnader för barn i världen. De uppmärksammas också på om barn har några skyldigheter och vilka de är.

Efter arbetet har vi sett en stor medvetenhet hos eleverna genom att de ofta kopplar sin erfarenhet eller händelser till någon artikel i barnkonventionen. Under hela skoltiden lyfts detta tema regelbundet genom temaveckor med mänskliga rättigheter men även dagligdags när behov finns.

För vem?

Arbetet vänder sig i första hand till dig som arbetar i lågstadiet men man kan med fördel använda det i mellan- och högstadiet, men då göra det mer elevnära för den åldern man vänder sig till. Litteraturen vi använt vänder sig till hela grundskolan.

Så gick det till

Arbetet med barnkonventionen som tema har jag har jag haft de senaste 10 åren.

Tillsammans med mitt arbetslag tog vi fram ett underlag för årskurs 1 och hur vi ville jobba kring detta. Därefter gjorde jag en planering utifrån det material vi hade. Nya läromedel har kommit och jag har då fyllt på eller ändrat i planeringen.

Diskutera med eleverna

Innan vi börjar prata om barns rättigheter kan det vara bra att prata om vad är ett barn är. Här är några frågor att förbereda med.

1. Förberedande diskussion

  • Vad är ett barn?
  • Vad är en vuxen?
  • När är man barn?
  • Hur ska vuxna vara mot barn?

2. Låt eleverna tänka efter tyst för sig själva

  • Vad är bra för barn?

Låt sedan eleverna var för sig rita och skriva en sak som är bra för barn. Sätt upp allt på en plats i rummet.

3. Låt eleverna på nytt tänka efter tyst för sig själva

  • Vad är inte bra för barn?

Låt eleverna igen rita och skriva utifrån frågan. Sätt upp allt på en annan plats i rummet.

Förklara för eleverna att länderna i världen gjort ungefär så här. De har tänkt ut vad som är bra och dåligt för barn och att de nu samlat det i en lista som kallas för barnkonventionen. Det som är bra för barn ska länderna göra och det som är dåligt ska de motverka. Därefter har nästan alla länder skrivit under och lovat att leva upp till det som står i barnkonventionen.

4. Dela ut häftet med barns rättigheter med tillhörande bilder att färglägga. Arbeta med att diskutera och färglägg varje bild i den takt som passar er.

5. Informera vårdnadshavarna, till exempel via veckobrev. Det är viktigt att de känner till att ni kommer att arbeta med barnkonventionen. Det finns ett färdigskrivet brev du kan använda i boken Handledning för dig som vill arbeta med barns och ungas rättigheter, utgiven av Barnombudsmannen 2009.

Stort intresse

Eleverna har visat ett stort intresse i arbetet och lär sig snabbt vad artiklarna betyder. De tänker enskilt, diskuterar, skriver, ritar och dramatiserar kring det vi för dagen fokuserar på. Vi dokumenterar arbetena vartefter tillsammans med nio av barnkonventionens artiklar. Vi får till slut en hel vägg med temat. Detta sitter uppe under en längre tid vilket vi, lärare och elever, vänder oss till för att göra kopplingar när olika saker händer eller diskussioner kommer upp.