Lärare samtalar med tre elever runt ett bord
Foto: Ylva Sundgren

Viktigt att eleverna kan bli delaktiga

– Vi skolledare och pedagoger måste också befinna oss i ”lärandegropen” och våga fråga varandra. Det är viktigt att vi lever som vi lär och utmanar vårt eget tänkande hela tiden, säger Fatima Messili om arbetet med metoden Synligt lärande.

Sidans innehåll i korthet:

  • Hökarängsskolan är en av de skolor i Stockholms stad som arbetar med metoden Synligt lärande.
  • Metoden ska synliggöra hur skolledare och lärare bäst använder resurserna för att optimera elevernas lärande.
  • Syftet är att höja elevernas måluppfyllelse och att de ska få ta större ansvar för sitt lärande.
  • Rektor Fatima Messili betonar att personalen hela tiden måste utmana sitt eget tänkande.

Hon är rektor på Hökarängsskolan och ser Synligt lärande som ett paraply för alla skolans utvecklingsområden, ett övergripande förhållningssätt som håller ihop verksamheten. I grunden handlar det om att utveckla förståelsen för hur elever lär och om att göra dem delaktiga på riktigt i sitt eget lärande. Därigenom ska kunskapsresultaten höjas.

Fatima Messili leder arbetet med Synligt lärande på skolan i samarbete med övriga skolledningen och arbetslagsledarna, som även fungerar som coacher i arbetslagen.

– Ytterst syftar det till att höja elevernas måluppfyllelse, att de ska nå längre i sin personliga utveckling och sin egen lärandeprocess. Med stigande ålder ska de kunna ta mer ansvar för sitt lärande, berättar hon.

– Skolan gjorde ett omtag i början av 2020, då vi erbjöds att delta i utbildningsförvaltningens prioriterade utvecklingsområde Synligt lärande och få utbildning via Challenging Learning, ett företag för lärarfortbildning som skolutvecklaren James Nottingham var med och startade.

Text om en tropisk ö

I en av de två parallella treorna på Hökarängsskolan håller Diana Lundsten, lärare och coach, svensklektion. Lugn musik fyller rummen, uppgiften är att skriva en berättande text om en tropisk ö. Eleverna sitter och skriver koncentrerat på sina surfplattor, på varje bänk finns en bild fasttejpad, en så kallad lärandegrop.

– På bilden av lärandegropen kan man flytta en knapp som markerar var man befinner sig i sitt lärande, om man kört fast, om det är för svårt, eller en uppmaning om att våga fråga, och kanske det viktigaste – att inte ge upp, säger Diana Lundsten, som tycker att lärmiljön har blivit tryggare och lugnare för eleverna med Synligt lärande.

De lägger stort fokus på att prata om vilka strategier eleverna kan ha för att nå sina lärandemål. Som hjälp för motivationen används också stora tryckta kort med klassens ledord: ge inte upp, våga fråga och ta hjälp av andra.

”Viktigt med tillåtande miljö”

Även Anna Adrian, coach och SO-lärare i årskurs 7–9, ser positivt på satsningen med Synligt lärande.

– Vi jobbar med att bygga upp lektionerna på ett sätt som gynnar så många elever som möjligt, vilket minskar behovet av individuella anpassningar, säger hon.

Adam Khan i årskurs 7 är nöjd med att gå i en skola där man pratar om hur man ska lära sig och inte bara vad man ska lära sig.

– Vi har lärt oss att ta hjälp av varandra, att dela kunskap med varandra och att det alltid finns en lösning på alla problem. Det gör mig jättepeppad. Och jag blir alltid glad när jag märker att andra fattar, säger Adam Khan.

– Precis som Adam säger är det viktigt att det finns en tillåtande miljö så att eleverna vågar fråga, både oss lärare och varandra. Samtidigt måste det finnas uppgifter som utmanar, betonar Anna Adrian.

Ser en förbättring

Och rektor Fatima Messili är övertygad om att arbetet med Synligt lärande på sikt kommer att ge positiva resultat.

– Vi fortsätter följa våra elevers resultat och kan redan nu skönja en förbättring. Genom att alla pedagoger utbildas i Synligt lärande och för en dialog om lärande blir det en ständigt pågående utvecklingsprocess.

I dag ger utbildningsförvaltningen tio skolor stöd i utvecklingsarbetet med Synligt lärande, som sedan 2019 är ett prioriterat område.

– Förutom den utbildning som ges till skolorna av Challenging Learning, erbjuder utbildningsförvaltningen process- och analysstöd till skolledare och coacher. Det är också viktigt att skolorna hittar en struktur och avsätter tid för det här arbetet, allt för att eleverna ska kunna höja sina kunskapsresultat, säger Laila Skibdal, processtödjare på utbildningsförvaltningen.

Agneta Berghamre Heins

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 3/2021