En lärare och tre elever samtalar och skrattar i ett klassrum.
Det är en avspänd stämning i klass 8C när NO-läraren Fredrik Karlsson diskuterar graviditet och preventivmedel med eleverna Maj Swartling, Ella Gillner och Tindra Meckbach. Foto: Marc Femenia

”Viktigt att behålla sin integritet”

Sexualitet, samtycke och relationer får i höst större utrymme i läroplanen. Men redan nu har kunskapsområdet en framskjuten plats på Ekens skola i Hammarby sjöstad, där eleverna i årskurs 8 har arbetat med ämnet under fem intensiva vårveckor.

Sidans innehåll i korthet:

  • Kunskapsområdet sex och samlevnad byter hösten 2022 namn till sexualitet, samtycke och relationer.
  • I den nya läroplanen läggs större vikt vid normer och könsidentitet.
  • På Ekens skola får eleverna möta olika perspektiv på sexualitet i nästan alla ämnen.
  • Läraren Emilia Lindelöf, även utbildad på RFSU, har genomfört en studiedag för all personal på skolan.
  • Det är viktigt att kunna bemöta eleverna personligt men inte privat i känsliga frågor.

På bordet bredvid katedern står några silikonsnoppar i glada färger, rekvisita som är kvar sedan förra veckans lektion då eleverna fick träna på att trä på kondomer med varsam hand så att de inte skulle spricka. Men i dag ska lektionen handla om vad som kan hända om man inte använder kondom eller något annat preventivmedel. 30 åttondeklassare slår sig ner i smågrupper i klassrummet.

− Hur vet man om man är gravid? undrar NO-läraren Fredrik Karlsson och låter eleverna begrunda frågan i smågrupper. Sorlet stiger i klassrummet och engagemanget är på topp.

– Man köper test på apoteket, föreslår någon.

– Tjejen kanske blir illamående, funderar en annan elev.

Ekens skola är en nybyggd modulskola för årskurs 7–9 och här går 450 elever. Skolan arbetar enligt schemamodellen ämnesveckor. Det innebär att eleverna koncentrerat läser ett teoretiskt ämne i taget i rullande femveckorsperioder. Att sexualitet, samtycke och relationer nu är i fokus en längre period är därför inget nytt.

Sexualitet i många ämnen

Helt enligt intentionerna i nya läroplanen är sexualundervisningen mer ämnesövergripande än tidigare. Eleverna möter olika perspektiv på sexualitet i nästan alla ämnen och de fyra NO-lärarna samarbetar nära med skolans övriga lärare.

− Nu handlar det om årskurs 8 men vi förbereder redan för att lägga in ämnet på schemat även i årskurserna 7 och 9, säger Fredrik Karlsson.

Om NO-lärarnas fokus ligger på biologi och kroppskunskap kan kollegan Emilia Lindelöf prata om könsroller ur ett annat perspektiv. Hon är lärare i hem- och konsumentkunskap och tar i sin undervisning ofta upp exempelvis könsroller och hur de påverkar både vardagen hemma och konsumtionsmönster.

I svenskundervisningen handlar sexualämnet gärna om känslor och relationer, där läraren inte får stå handfallen inför de svåra frågorna, som ”Hur vet man att man är kär?”, och i engelskan läser åttondeklassarna böcker på engelska med anknytning till sex och relationer.

Fick testa i praktiken

Emilia Lindelöf är utbildad på RFSU och arbetar där som skolinformatör parallellt med sitt lärarjobb. Hon har därför ansvaret för utbildningen av lärarna på Ekens skola och håller också i en elevgrupp som jobbar med hbtq, eftersom den nya läroplanen lägger större vikt vid normer och könsidentitet än tidigare.

Skolan har även bjudit in externa föreläsare för både personal och elever samt köpt in mycket litteratur. Nyligen genomförde Emilia Lindelöf en studiedag för alla på skolan, inklusive städare och vaktmästare, en dag då personalen fick testa hur det är i praktiken att undervisa i sexualkunskap ute i klasserna.

Rektor Christina Lindgren beskriver dagen som väldigt lärorik.

− Mycket i den nya läroplanen handlar om att möta elevernas behov, att vara beredd på svåra frågor. Emilia hade tagit med ett antal autentiska frågor som eleverna brukar ställa och så fick vi försöka svara. Det är inte helt enkelt med frågor som ”Hur har man sex?” eller ”Vad är skönt?”, konstaterar Christina Lindgren.

”Viktigt att inte skapa rädsla”

Emilia Lindelöf skrattar och förstår precis sin rektors våndor. Hon förklarar att hennes roll är att avdramatisera, och knepet är att inse att sexualundervisningen inte ska blandas ihop med lärarens egna känslor eller erfarenheter. Det gäller att behålla den professionella rollen, och då går det bra, lovar Emilia Lindelöf.

− Till personalen vill jag ge verktyg att undervisa på ett bra sätt. Det finns osäkerhet om hur man gör, hur man gränssätter för sig själv. Börja med att göra klart för eleverna att du inte kommer att vara privat och det ska eleverna inte heller vara. Att behålla sin integritet är viktigt, säger Emilia Lindelöf.

Mitt i allt det avdramatiserade och ett nytt förhållningssätt till kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer – och med tyngdpunkten på rätten till den egna kroppen – kan det bli bakslag. Det är ju inte meningen att pirret och spänningen i den egna nyväckta sexualiteten ska orsaka oro.

− Det är viktigt att vi inte skapar en rädsla för att ta initiativ, av osäkerhet inför om man går över den andras gräns. Det gäller att hitta en balans och det tar jag också upp med lärarna, säger Emilia Lindelöf.

Marianne Hühne von Seth

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2022