Närbild på en man som står inomhus i en solig korridor och tittar in i kameran
Grundskoledirektör Peter Bragner medverkar i avsnitt 13 av Skolpodden i Stockholm. Finns där poddar finns! Foto: Pelle Mårtensson

”Likvärdigheten är viktigast”

Hallå där, Peter Bragner, som varit vikarie, lärare, rektor och grundskolechef, och som sedan höstterminen 2023 är grundskoledirektör i Stockholms stad.

Sidans innehåll i korthet:

  • Peter Bragner är grundskoledirektör i Stockholms stad sedan i augusti 2023.
  • Han betonar att alla elever ska ha goda förutsättningar för lärande oavsett var de bor.
  • Bragner har arbetat som familjeterapeut och drivs av nyfikenhet och en vilja att förstå.
  • ”Skolan ska vara begriplig och meningsfull för alla elever”, säger han.

Vad är det viktigaste i ditt jobb?

– Att jobba för likvärdighet i Stockholms stads kommunala grundskolor. Alla elever ska ha goda förutsättningar för lärande oavsett var man bor eller vilken klass man går i. Skolan ska vara begriplig och meningsfull för alla elever. Det är det som gör att man vill komma till skolan och lära sig saker. 

Du har också arbetat som familjeterapeut. Hur påverkar det ditt ledarskap?

– Jag drivs av en vilja att förstå och har nyfikenhet som motor. Att jag är utbildad familjeterapeut gör också att jag har en insikt i språkets och narrativets betydelse för varje persons motivation och utveckling. Det är med orden vi sätter på upplevelser som vi förstår och tolkar. Det är i språket vi relaterar och kommunicerar med vår omvärld och inre värld. I ledarskapet handlar det mycket om att vara autentisk. 

Vad är det viktigaste för Stockholms stads lärare och skolor nu, tycker du?

– Mitt hjärta klappar för hela Stockholm och skolan är en del av samhället. Vi ställs nu inför ekonomiska utmaningar, precis som många andra sektorer. Några skolor behöver också hantera sorg och trauma när våldet i samhället ökar. Jag vill verka för att vi hanterar utmaningarna tillsammans samtidigt som vi har stor förståelse för varje elev och varje skolas egna förutsättningar.

Matilda Asp

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 4/2023