Glad person ler och tittar in i kameran.
Marko Anderot är rektor på Rågsveds grundskola i södra Stockholm. Foto: Ulrica Zwenger

”Jag vill få eleverna att överprestera”

Lugn, uthållig, tävlingsinriktad. Och en hejare på att rekrytera bra personal. Så beskriver Marko Anderot sig själv.

Sidans innehåll i korthet:

  • Marko Anderot är rektor på Rågsveds grundskola, som i höstas fick Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.
  • Han betonar att alla elever ska ha en bra skola – särskilt de som bor i utsatta områden.
  • Rågsveds grundskola präglades tidigare av våld och konflikter, men i dag är den en mycket tryggare plats.
  • I stället för våld och kränkningar är det studiero och kunskapsfokus som gäller.

Han är rektor på Rågsveds grundskola och vill att alla elever ska ha en bra skola – särskilt de som bor i socioekonomiskt utsatta områden.

– Min målsättning är att våra elever ska överprestera år efter år, säger han. Då kan jag känna mig stolt. Vi klarade det för första gången förra året.

Då fick skolan också Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

”Sämre förutsättningar än andra”

Marko Anderot hade tidigare erfarenhet av utsatta områden när han för sju år sedan började som rektor för Rågsveds grundskola. Här har 97 procent av eleverna svenska som andraspråk, och närmare 30 procent av eleverna är nya varje läsår.

– Eleverna här har rätt till en bra skola i ett sådant här område. Deras förutsättningar är från början sämre än andra barns. Det har varit en stark drivkraft för mig att skapa en trygg skola med skicklig personal.

När han kom till Rågsved präglades skolan av våld och konflikter. Här fick han användning för ytterligare en av sina kvaliteter, att inte rygga för svåra problem.

– Min ingång var att stärka kunskapsfokus, men jag insåg snabbt att vi behövde ta itu med tryggheten först.

Lågaffektivt bemötande

Utbildningsmaterialet ”Agera tillsammans” från den ideella organisationen Män har varit stommen i det förebyggande arbetet på mellanstadiet. Vid sidan av det har varje årskurs fått arbeta med teman som känslor och kompisar, hbtq och barns villkor och rättigheter. Dessutom utbildades personalen i lågaffektivt bemötande, och i att använda en medlingsmetod som har gett eleverna ett forum för att tillsammans med personalen lösa konflikter.

– Våldet och kränkningarna minskade snabbt, de första tre åren såg vi radikala förbättringar från termin till termin.

Och nu är han framme där han ville börja – med kunskapsfokus.

– Med ökande studiero har vi kunnat fördela om resurser till lågstadiet, framför allt till satsningar på läsning och språkutveckling. Det kan vi successivt skörda nu.

Marika Sivertsson

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2023