Elever visar upp målningar i glada färger.
Fyra elever från Bernoulligymnasiet i Wien deltar i en bildlektion tillsammans med Alviksskolans elever i årskurs 9. Foto: Ulrica Zwenger

Erasmusutbyte som vidgar vyerna

– Alviksskolan har varit engagerad i olika Erasmusprojekt i åtta år och intresset från lärare och elever ökar stadigt. Vi har mycket att vinna på skolutbyten med andra länder i Europa, säger Alviksskolans internationella samordnare Ilias Agathangelidis.

Sidans innehåll i korthet:

  • På Alviksskolan märks ett ökat intresse för utbyte inom olika Erasmusprojekt.
  • Under våren har skolan haft besök av elever och lärare från en vänskola i Österrike.
  • Alviksskolan har i år även utbyte med skolor i Frankrike och Italien.
  • Utbytena stärker elevernas språkkunskaper, självkänsla och motivation.
  • För lärarna innebär utbytet ofta en bra möjlighet till kompetensutveckling.

Bildlektionen i årskurs 9 är i full gång och det är fritt arbete som gäller. De fyra elever som är på skolutbyte från Österrike tillsammans med en lärare, deltar livligt i diskussionerna kring terminens olika alster.

– Vår vänskola i Österrike deltar liksom vi i Erasmusprogrammet 2021–2027. I år har Alviksskolan utbyte med tre länder: Österrike, Frankrike och Italien, berättar Ilias Agathangelidis. 

Många lärare som är med i Erasmusprojekt vittnar om att det också blir en bra möjlighet till kompetensutveckling.

– Som pedagog får du chansen att utbyta erfarenheter med kolleger i andra länder. Det ger nya perspektiv och inspiration i den egna undervisningen. Sedan 2021 är skolan även Erasmusackrediterad, vilket innebär att vi har en långsiktig plan för skolutbyten för lärare och elever, säger Ilias Agathangelidis.

Helt fantastiskt att få chansen

Liisa Adler, bildlärare i årskurs 9, berättar att eleverna som varit på utbyte ofta är entusiastiska när de kommer tillbaka. Något som eleven Hedda Hüpohl håller med om.

– Att få chansen till ett utbyte som Erasmus erbjuder är helt fantastiskt. Det är en upplevelse att komma till en skola i ett annat land. Dessutom blir det en intensivträning i språk. Vi använde både tyska och engelska när vi besökte deras skola i Wien i höstas. 

Julie Brasseur, även hon i årskurs 9, ser också flera fördelar: 

– Att få besök av elever och lärare från andra länder är roligt! Vi får visa upp vår skola och hur vi arbetar. Det ger också bra social träning. 

Läraren Liisa Adler tycker att de europiska skolutbytena även tillför mycket i undervisningen.

– De elever som kommer till oss är ofta väldigt artiga och intresserade, vilket påverkar våra elever på ett positivt sätt. När det gäller konsthistoria ligger utbyteseleverna kunskapsmässigt ofta på en hög nivå, vilket ger mig inspiration att föra in mer av det i den egna undervisningen, säger hon.

Färre diskussioner i Wien

Även Helga Kudler, lärare i matematik och tyska i Wien, pratar entusiastiskt om vad Erasmusutbytet betyder. 

– Här i Stockholm ser jag fördelarna med att elever får diskutera kring sina uppgifter. Vi ger inte så stort utrymme för diskussioner. Jag kan se att det ökar elevernas intresse och studiemotivation, säger hon. 

Österrikiskan Sara Veleva, 17 år, tycker att det har varit spännande att besöka en svensk skola. 

– Det är betydligt mer avslappnat här. Det är mer kommunikation mellan elever och lärare, och eleverna får vara mer delaktiga i sin undervisning. 

Ilias Agathangelidis konstaterar att utbytena mellan europeiska skolor ger många ringar på vattnet. 

– Elevernas språkkunskaper ökar och erfarenheterna stärker självkänslan och motivationen. Lärarna på vår skola är tydliga med att det bidrar till förbättrad kvalitet i undervisningen. 

 

Agneta Berghamre Heins

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2024