Kommunfullmäktige sammanträder i Rådssalen i Stockholms stadshus.
Kommunfullmäktige sammanträder i Rådssalen i Stockholms stadshus Foto: Markus Hallberg, Stockholms stad

Gör ett studiebesök i kommunfullmäktige

Ta med dina elever till ett möte med kommunfullmäktige och låt dem se hur den lokala demokratin fungerar på riktigt! Du kan sedan använda kommunfullmäktiges sammanträden i undervisningen. Här finns lektionsförlag.

Sidans innehåll i korthet:

  • Besök kommunfullmäktige i Stadshuset eller se mötet på webben.
  • Eleverna upplever hur kommunen styrs i praktiken.
  • Lärarhandledning ger tips för undervisningen.

Jobbar du med demokrati och Sveriges styresskick, med retorik och argumentation eller med aktuella samhällsfrågor? Ta med eleverna till Stadshuset på politisk exkursion och låt dem vara med där det händer! Kommunfullmäktige sammanträder i Rådssalen i Stockholms stadshus var tredje måndag och alla möten är öppna för allmänheten. Du kan antingen följa debatterna på plats från åhörarläktaren, eller direkt i klassrummet på webben.

Kommunfullmäktige

I Rådssalen i Stockholms stadshus fastställer de 101 folkvalda i kommunfullmäktige mål och riktlinjer för Stockholms stads verksamheter.

Ledamöterna utses vart fjärde år då val till riksdag, kommun och regionfullmäktige hålls. Det parti som får flest röster får flest representanter i fullmäktige och har på så sätt större chans att påverka besluten. En representant i kommunfullmäktige är detsamma som ett mandat.

Kommunfullmäktige, Stockholms stads webbplats

Datum och handlingar för fullmäktiges kommande och tidigare möten

Du kan i förväg läsa dagordningen med vilka frågor som ska behandlas, politiska motioner och interpellationsfrågor till ansvariga politiker. Du kan också se underlag för beslut och protokoll som visar vad mötet bestämde.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum och handlingar, webbplatsen edokmeetings

Ta del av kommunfullmäktiges möten via webben

Det går också bra att lyssna på radio eller följa sammanträdet på webb-tv.

Kommunfullmäktiges sammanträden, Stockholms stads webbplats

Lektionsförslag

Här finns förslag på hur du kan använda kommunfullmäktiges sammanträden i undervisningen.

Samhällskunskap

Ett besök i kommunfullmäktige gör det konkret för eleverna hur politiska beslut kommer till. Använd kommunfullmäktiges handlingar i undervisningen.

  1. Välj ut några aktuella politiska motioner och låt eleverna sammanfatta innehållet i ett kort referat. Motionen innehåller vanligtvis en problemformulering, ett eller flera förslag till åtgärder och argument för att genomföra förslagen. Vid kommunfullmäktiges möte den 21 februari 2022 handlade exempelvis ärende 49 om elsparkcyklar och ärende 57 om ett förslag att bygga nytt kallbadhus vid Riddarholmen.
    Motioner Kommunfullmäktiges möte den 21 februari 2022, webbplatsen edokmeetings
  2. Skriv en egen motion om ett aktuellt samhällsproblem. Beskriv det du uppfattar som problemet och ge förslag på åtgärder som skulle förbättra situationen. Argumentera för dina förslag i texten. Härma gärna hur motionen var upplagd i den första uppgiften du gjorde.

Svenska

Introducera eller repetera retorikens grunder, och använd debatterna i kommunfullmäktige för att analysera, illustrera och inspirera eleverna att göra egna tal.

  1. Analysera retoriken i de politiska debatterna. Lyssna till debatterna under kommunfullmäktiges sammanträde. Är det någon av politikerna som lyckas extra bra med sin argumentation? Är det någon som använder humor för att vinna debatten? Spelar någon på känslor eller framhäver politikern sin egen erfarenhet för att skapa trovärdighet?
  2. Bli talskrivare och skriv ett argumenterande tal till en politiker. Välj ut en aktuell politisk motion som kommunfullmäktige ska fatta beslut om. Motionen innehåller vanligtvis en problemformulering, ett eller flera förslag till åtgärder och argument för att genomföra förslagen.

Ämnesövergripande samarbete, samhällskunskap och svenska

Avsluta arbetet med att hålla talen inför klassen och rösta om förslagen som ett riktigt fullmäktigesammanträde.

Uppdaterad