Författare i ett klassrum fullt med elever. Han berättar om en bok han skrivit.
Författaren Bengt-Erik Engholm pratar böcker och fakta med en tredjeklass på Askebyskolan. Närmast honom sitter Semanur Kulbay och längst till höger Shirin Dhiaal. Foto: Marc Femenia

Författarbesök om sakprosa i skolan

Hur kan man som lärare använda facklitteratur i undervisningen? Askebyskolan är en av de skolor i staden som tagit chansen att boka ett författarbesök via Författarcentrum Östs projekt På riktigt – sakprosa i skolan. Ett 30-tal författare deltar i satsningen och kan bokas under hela 2023.

Sidans innehåll i korthet:

  • Under 2023 kan skolorna boka subventionerade författarbesök på temat Sakprosa i skolan.
  • Författarbesöket på Askebyskolan i Rinkeby gav eleverna ny inspiration att efterforska fakta.
  • Eleverna hade många frågor när författaren Bengt-Erik Engholm kom på besök.

Inför författarbesöket i årskurs 3 på Askebyskolan i Rinkeby har bibliotekarie Sofia Lindblom ställt fram ett antal böcker av författaren Bengt-Erik Engholm, riktade till barn i åldern 6–12 år. De har titlar som ”Blod”, ”Löss” och ”Riktiga vikingar!”.

– Att kunna ge eleverna möjlighet att träffa en författare och prata om facklitteratur är väldigt roligt. De läser gärna fackböcker som vi tipsar om och använder på skolan, säger Rene Badra, lärare i årskurs 3.

Hon berättar att skolan var snabb med att boka ett författarbesök när de fick höra talas om Författarcentrum Östs projekt kring sakprosa.

– Ett stort plus är att besöket är rejält subventionerat. Under hösten använde vi Bengt-Erik Engholms faktaböcker i biologi respektive historia och svenska när vi arbetade med kroppen och vikingatiden, så valet av författare var inte svårt, konstaterar Rene Badra.

Tar över klassrummet

Under drygt en timme tar Bengt-Erik Engholm över klassrummet. Genom att spela upp olika läten som korpen har, samtidigt som han visar sin bok ”Korpen – fakta och myter”, fångar han omedelbart elevernas intresse.

Inlevelsefullt berättar han sedan om hur en faktabok kommer till, från idé till tryck. På skrivtavlan växer en tankekarta fram med begrepp som illustratör, expert, manus, redaktör och internet, allt utifrån elevernas förslag på ord som kan kopplas till en faktabok. För vissa elever är orden nya och fylls med innebörd, medan andra är mer förtrogna med begreppen.

Eleverna ställer många frågor till Bengt-Erik Engholm, men de är också snabba med att hitta svar på hans frågor.

– Vilket ämne skulle ni själva välja om ni fick skriva en faktabok? undrar han.

Idéer saknas inte: katter, klockor och kroppen finns bland förslagen. Sedan får eleverna fundera en stund över hur man kan få fram fakta, och en diskussion tar fart om hur man kan veta vad som är sant och inte om man söker på internet.

”Eleverna intresserade av fakta”

– Skolbesöken är fantastiskt roliga. Eleverna har ofta många frågor och kommentarer, en del helt oväntade, säger Bengt-Erik Engholm och berättar att han alltid har kontakt med lärare och skolbibliotekarier inför besöket på en skola.

– Det kan finnas specifika önskemål om vad jag ska ta upp. De kanske jobbar med ett visst tema, som blod eller vikingatiden, vilket var aktuellt i den här klassen. Då försöker jag lyfta fram det lite extra, utöver min vanliga presentation. Där berättar jag om hur det går till när jag skriver en bok, hur jag väljer mina ämnen, exempelvis en faktabok om snor, säger Bengt-Erik Engholm.

– Våra elever är ofta intresserade av fakta, de vill veta. På det här sättet får de också ett utökat ordförråd, och de får möjlighet att fundera över hur man kan hitta olika uppgifter och vikten av källgranskning, säger Rene Badra.

– Vi kommer att jobba vidare med sakprosa i naturämnena och förstås även i svenska. Jag är övertygad om att det här författarbesöket ger eleverna ny inspiration att efterforska fakta, samtidigt som det bidrar till ett ökat läs- och skrivintresse.

Agneta Berghamre Heins

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2023