Lärare och elev i samtal

Fördelar med formativ undervisning

Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av interaktionen med eleverna, vad de berättar för oss om sina upplevelser och vad deras resultat säger.

Originalpublicering LÄRA #4 2017

Sidans innehåll i korthet:

  • Studera interaktionen med dina elever
  • Dra slutsatser utifrån elevernas upplevelser och resultat
  • Förändra och förbättra

– Titta och analysera, gör om och gör rätt – det är formativ undervisning. I förlängningen kan det öka likvärdigheten, säger Åsa Hirsh, författare och forskare i pedagogik. Även små justeringar kan ge viktiga förbättringar, säger Åsa och pekar på en studie där andelen "starka läsare" ökade markant på bara sju veckor.

Kvinna tittar in i kameran.
Foto: Ulrika Zwenger

I sin bok Formativ undervisning lanserar Åsa Hirsh ett begrepp som ska få läraren att se sig själv tydligare.

– Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av interaktionen med eleverna, vad de berättar för oss om sina upplevelser och vad deras resultat säger.

Arbetssätt likt forskning

I praktiken kan processen likna forskning: läraren identifierar ett problem, väljer en undersökningsmetod, undersöker, analyserar, dokumenterar och sprider resultatet. Men det kan också vara så enkelt som att läraren testar två olika pedagogiska grepp, dokumenterar resultaten och jämför dem.

Kan formativ undervisning ge ökad likvärdighet?

– Det är en av de viktigare sakerna. Likvärdighetsdiskussionen behöver vidgas till att omfatta elevens väg fram till nationella provet eller uppsatsen. Genom formativ undervisning kan diskussionen handla om elevernas likvärdiga möjlighet att lära, opportunity to learn: Vilken undervisning får de faktiskt?

Nyckelstrategier för formativ bedömning

Ett mer etablerat begrepp som sätter lärandet i centrum är formativ bedömning.

– Det definieras, berättar Åsa Hirsh, utifrån fem nyckelstrategier

  • tydliga mål och framgångskriterier
  • ett aktivt klassrum
  • feedback från lärare till elev
  • feedback från elev till elev
  • metareflektion hos eleven.

Åsa Hirsh menar att formativ bedömning ofta tillämpas alltför instrumentellt.

– Tumme upp och tumme ner och färgade koppar kan vara fantastiska tekniker för lärande, men de är inte lösningen. Man måste hela tiden reflektera över vad man ser och vad man kan göra annorlunda. Där möts formativ bedömning och formativ undervisning.

Originalpublicering LÄRA #4 2017