Elever sitter vid ett bord i ett skolbibliotek.
Skolbibliotekarie Lena Moser visar hur bibliotekskatalogen Libris fungerar inför källsökning till gymnasiearbetet. Här tillsammans med Freja Wallblom och Ivar Ängquist i NA20B. Foto: Ulrica Zwenger

Ett skolbibliotek i världsklass

På P A Fogelströms gymnasium gör eleverna flera vetenskapliga arbeten innan det är dags för det avslutande gymnasiearbetet. Skolbibliotekarie Lena Moser ser till att de kan navigera bland databaser och hantera källor korrekt.

Sidans innehåll i korthet:

  • Skolbiblioteket är en central del av P A Fogelströms gymnasium på Södermalm.
  • Skolan ska vara ”högskoleförberedande på riktigt” och eleverna får göra flera avancerade arbeten.
  • Skolbibliotekarien föreläser om vetenskapliga databaser och forskningsbegrepp.
  • År 2021 fick P A Fogelströms gymnasium utmärkelsen Ett skolbibliotek i världsklass.

Skolbibliotekarie Lena Moser föreläser om vetenskapliga databaser för klass NA20B på P A Fogelströms gymnasium på Södermalm. De har trängt ihop sig i en av de fyra små matsalarna, eftersom det pågår nationella prov i det vanliga klassrummet.

– Det är viktigt att man känner till de forskningsrelaterade begreppen och att man använder rätt begrepp på engelska, säger Lena Moser.

Hon skriver sedan frasen ”anthropogenic climate change” i sökfältet på startsidan för databasen Directory of Open Access Journals (DOAJ).

– Det betyder alltså människogenererade klimatförändringar. Jag sätter citationstecken eftersom jag bara är intresserad av de tre orden tillsammans, vilket ni minns från Googleskolan. Jag väljer även att söka efter artiklar som har frasen i titeln.

När sökresultatet visas på projektorsduken har databasens drygt 7,5 miljoner artiklar reducerats till en lista med 34 artiklar.

– Så, då fick jag alla artiklar som har den frasen i titeln!

Arbete om klimatmyter

Det är varmt och trångt, men eleverna lyssnar uppmärksamt. De går andra året på naturvetenskapsprogrammet och ska göra sitt femte vetenskapliga arbete på gymnasiet. Skolans idé är att vara ”högskoleförberedande på riktigt”. Den här gången handlar arbetet om klimatmyter. Ämneskunskaperna står fysiklärare Mikael Råsander för, medan Lena Moser ger en generell genomgång av hur eleverna kan hitta information och forskningsresultat i öppet tillgängliga databaser. Hon visar hur man söker, sparar ner och läser vetenskapliga artiklar.

– När man letar efter intressanta artiklar börjar man med sammanfattningen, sedan kan man läsa resultaten. Men man behöver inte läsa hela metodavsnittet. Det är onödigt att läsa en hel artikel på åtta sidor när man egentligen borde leta vidare, förklarar hon.

I skolbibliotekets plan för medie- och informationskunnighet på P A Fogelströms gymnasium är skolbibliotekariens roll tydligt definierad. Eleverna ska få en introduktion om biblioteket och om kritiskt tänkande redan från start, sedan byggs det på under hela gymnasietiden med en tydlig progression.

– I ettan gör de ett arbete om mänskliga rättigheter med två givna källor, sedan blir det svårare både i språk och källhantering. När man börjar på gymnasiearbetet och specialiseringskursen i trean ska man känna sig helt säker på disposition, formalia, att söka och värdera källor och hur man formulerar sig vetenskapligt, förklarar Lena Moser.

Fin utmärkelse 2021

Förra året fick P A Fogelströms gymnasium som enda gymnasieskola i Stockholm utmärkelsen Ett skolbibliotek i världsklass, som delas ut av fackförbundet Dik. Lena Moser förklarar att skolorna nominerar sig själva och att hon gjort det en gång tidigare, när hon arbetade på en grundskola. Den gången ledde nomineringen inte till någon utmärkelse.

– Då fick jag till svar att vi hade för lite bemanning i förhållande till antalet elever. När jag bytte skola tänkte jag att det var bra att få återkoppling från Dik igen, säger hon.

Den här gången fick skolan utmärkelsen.

– Det var jätteroligt! Det är inte så många Stockholmsskolor som får det varje år, bara vi och Enbacksskolan i Tensta förra året. Samtidigt har det varit en diskussion i våra skolbibliotekskanaler om att kriterierna är så omfattande och att det är taskigt att lägga ansvaret för ansökan på skolbibliotekarien, säger Lena Moser.

”Ska vara ordentligt inblandad”

Hon har valt att inte söka utmärkelsen 2022 och tycker att frågan om skolbibliotekens kvalitet bör ligga på huvudmannen eller rektorn.

– Även om det står i skolbibliotekslagen att det ska finnas skolbibliotek, så är det rektorns självbestämmande som avgör om det blir en bra verksamhet eller inte. Den enda som egentligen har makt är rektorn.

Redan från början har skolbiblioteket varit en central del av P A Fogelströms gymnasium.

– Det ska finnas en bibliotekarie på heltid och den ska vara ordentligt inblandad i arbetet med att vara högskoleförberedande, säger Lena Moser.

Enligt arkitekternas ursprungliga förslag skulle dock skolbiblioteket få en mindre yta på femte våningen. Det fick justeras och i slutändan hamnade skolbiblioteket i det som från början var aulan.

– Här får det plats många sittplatser och studieplatser, säger Lena Moser när hon visar biblioteket efter lektionen.

”Därför jag sökte skolan”

Det är sent på eftermiddagen och flera grupper av elever sitter och studerar. Elever i årskurs 3 kan också boka en tid med Lena Moser för att få hjälp med gymnasiearbetet.

Freja Wallblom går i NA20B och berättar att hon var här på öppet hus och att skolbiblioteket var en av anledningarna till att hon sökte skolan.

– Jag var på Nacka gymnasium också och de skröt om sitt skolbibliotek, men miljön är vackrare här.

Både Freja Wallblom och klasskamraten Ivar Ängquist tycker att det finns en tydlig koppling mellan skolbiblioteket och skolarbetet.

– Stora delar av våra projekt är att söka information och vi har haft några lektioner om det och hur man använder biblioteket, säger Ivar Ängquist.

– Jag tycker generellt att det är svårt att hitta information så det har jag lärt mig. Det känns som om det hänger ihop med våra ämnen hela tiden, säger Freja Wallblom.

Annelie Drewsen

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 3/2022