Kvinna med långt hår med böcker bakom ryggen
Foto: Ulrica Zwenger

Ett skolbibliotek för läsning och lärande

Redan efter examen visste skolbibliotekarie Tehres Lindskog Boström att hon ville arbeta på ett skolbibliotek. På Thorildsplans gymnasium samarbetar hon med lärarna för att ge eleverna informationskompetens, tillgång till skolbibliotekets alla resurser och lust att läsa.

Sidans innehåll i korthet:

  • Thorildsplans gymnasium har tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2020
  • Skolbibliotekets pedagogiska funktion är en röd tråd genom hela skolan
  • Skolbibliotekarien betonar samarbetet med lärarna
  • Ökad informationskompetens, kunskaper i källtillit och större lust att läsa

Thorildsplans gymnasium fick som enda gymnasieskola i Stockholm utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass 2020. Det är fackförbundet Dik som delar ut priset till skolor ”som lyckats göra biblioteket till en självklar del av hela den pedagogiska verksamheten”.

Just denna vinterdag är det tyst och stilla i den ovanligt rymliga bibliotekslokalen som tidigare i skolans historia var maskinhall. Bibliotekarie Tehres Lindskog Boström har arbetat här sedan 2006 och strävar hela tiden efter att utveckla biblioteket. Det senaste läsåret har dock ett pågående projekt om kollegialt lärande och hållbar utveckling fått stå tillbaka något för att klara av anpassningarna till distansundervisning.

– Jag försöker hela tiden utveckla biblioteket dels genom rummet, dels genom litteraturen och vad vi gör med den. Biblioteket måste ta steg tillsammans med skolan och tiden. Redan tidigare använde vi Skolplattformen, Teams och sociala medier mycket, men vi försöker göra det mer systematiskt nu, säger Tehres Lindskog Boström.

Nära samarbete med lärare

Hon har studerat till bibliotekarie vid Högskolan i Borås och visste redan från början att hon ville arbeta på skolbibliotek. För att kunna driva utvecklingen av biblioteket ser hon till att fortbilda sig och har bland annat läst bibliotekspedagogik, barn- och ungdomslitteratur och historia. I biblioteket arbetar även biblioteksassistenterna Rebecca Wondimagegne och Samira Danho. De sköter mycket av det praktiska, vilket gör att Tehres Lindskog Boström kan ägna sig åt sitt pedagogiska uppdrag.

– Det är guld värt för att vi ska kunna fungera som ett bra bibliotek, säger hon.

Trots att inga elever är här under vårt besök syns tydliga spår av den aktivitet som pågår i vanliga fall. På ena väggen finns information om att studera på distans, vilket är månadens värdegrundstema i samarbete med elevhälsoteamet. Instagramkontot @thgbibblan skvallrar om några av höstens händelser: i september en skyltning för att uppmärksamma Banned books week, i oktober lektion i källkritik, källtillit och sökteknik, i november bokcirkelträff för personalen om ”Tigermannen” av den indonesiske författaren Eka Kurniawan och i december boktitelspoesikalender av elever.

Bakgrunden till utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass är att bibliotekets pedagogiska funktion löper som en röd tråd genom hela skolans verksamhet, vilket tydliggörs i biblioteksplanen och märks rent konkret i flera nära samarbeten mellan lärare och bibliotekarie.

”Vi började med Selma Lagerlöf”

En av lärarna som gärna vänder sig till biblioteket för att planera sin undervisning är Anna Graan, som undervisar i svenska och religion.

– Skolbiblioteket betyder mycket för mig. Under mina 15 år som lärare har jag haft stor glädje och nytta av att samarbeta med bibliotekarier, säger hon.

Inför det här läsåret vände hon sig till Tehres Lindskog Boström för att planera en kurs i svenska.

– Jag ville öka antalet romaner och läsa tre stycken under kursen. Vi satte oss ner och planerade och kom fram till att vi skulle börja med en klassiker. Det blev ”Kejsarn av Portugallien” av Selma Lagerlöf, berättar Anna Graan.

För att få i gång eleverna gick klassen till biblioteket, där Tehres Lindskog Boström berättade om Selma Lagerlöf och visade omslagen på olika utgåvor av boken.

– Vi ställde också ett par allmänmänskliga frågor som är relevanta även för oss i dag. En fråga var vilket ansvar vi har för våra medmänniskor, säger Anna Graan.

Kärlek, sexualitet och vänskap

Lagerlöfs ålderdomliga språk var besvärligt för många elever, men med hjälp av varandra och stöttning från både lärare och bibliotekarie tog de sig igenom boken. Första kapitlet lästes högt i biblioteket, och eleverna blev berörda av beskrivningen av hur torparen Jan i Skrolycka fylls av kärlek till sitt nyfödda barn. En ambition var att eleverna skulle kunna koppla berättelsen till sin samtid och vardag.

– De fick se en scen från filmen som utgår från kapitlet med den röda klänningen. Sedan kopplade vi den till ett utdrag ur boken ”Jag är Zlatan” om kläder och klass, berättar Tehres Lindskog Boström.

Nästa bok i kursen blev den betydligt mer lättillgängliga ”Wallflower” av Stephen Chbosky, som klassen läste som e-bok via Cirkulationsbiblioteket.

– Vi ville arbeta med ett tema om att vara ung och om kärlek, sexualitet och vänskap. Vi kommer sedan att ha boksamtal i Teams, berättar Anna Graan som har fått anpassa upplägget till distansundervisningen.

När klassen har samtalat om ”Wallflower” ska de få besvara frågor som yngre barn har skickat in till Kamratposten. Till sin hjälp kommer de att ha facklitteratur och webbresurser om kärlek, sexualitet och vänskap. För att de ska kunna hantera källorna kommer Tehres Lindskog Boström att föreläsa om informationssökning och källtillit.

– Genom att arbeta med det här parallellt kommer de att få större förståelse för källtillit och sökkritik, säger hon.

Lektioner för alla elever

Utöver samarbeten med flera lärare har Tehres Lindskog Boström två lektioner för alla elever i årskurs 1 om biblioteket och databaser. Till vissa klasser återkommer hon i trean för en fördjupning i databaser, källkritik och källtillit. När det är dags för eleverna att göra gymnasiearbetet kan de boka en tid med henne för att få hjälp med allt från att formulera en frågeställning till att söka information eller hantera referenser.

– Det roligaste med mitt arbete är att se hur eleverna utvecklas under åren här, inte bara som människor utan även i sin förmåga att läsa och skriva. Vi har utarbetat en ny biblioteksplan för att eleverna ska få en tydlig progression i sitt lärande och utveckling mot vetenskapligt skrivande. I gymnasiearbetet kan man se att de utvecklat sitt skrivande.

I korthet

Skolbiblioteksplanen  2021–2024

  • Riktat stöd erbjuds skolor i områden med mindre utvecklade skolbibliotek.
  • Skolbibliotekspersonalen blir mer delaktiga i undervisningen för att förbättra elevernas digitala kompetens.
  • God tillgång till skönlitteratur säkerställs via skolbiblioteken och cirkulationsbiblioteket, där man kan låna klassuppsättningar.
  • Fler e-böcker för gemensam klassläsning erbjuds inom gymnasieskolan.
  • Mångspråksbiblioteket stöttar skolorna med medier och informationsmaterial som uppmärksammar nationella minoriteter.

Annelie Drewsen

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 1/2021