Richard Hultén, Thomas Holmqvist, Lena Hedin, Andreas Hernwall, Annica Gärdin och Anneli Blomgren.

Utveckla undervisningen med en lärarcoach

Att använda sig av en coach är utvecklande, inspirerande och roligt. Tillsammans med en coach kan du som lärare eller ditt lärarlag utveckla lärandet i klassrummet och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar.

Du eller ditt lärarlag får stöd av en lärarcoach i arbetet med att utveckla undervisning och ledarskap. Förändringsarbetet har till exempel fokus på att hitta sätt att planera undervisning som fungerar för alla elever. Förändringsarbetet kan också handla om att öka elevernas motivation till kunskapsinhämtning eller hur man kan göra för att få eleverna mer aktiva i lärprocesserna.

För vem?

Våra lärarcoacher vänder sig till arbetslag och lärare på stadens grundskolor. Initiativet kan komma från lärarna själva men beslut om insatsen fattas av grundskolechef och rektor.

Vilket stöd ger lärarcoachen?

Lärarcoachen ger dig eller ditt arbetslag möjlighet till fördjupade samtal med analys och reflektion och utgår från din undervisning. Lärarcoachen besöker dig på dina lektioner. Lärarcoachen vill vara så nära dig i praktiken som möjligt, det vill säga, ha ett praktiknära förhållningssätt. Besöken gör att du och lärarcoach kan samtala utifrån konkreta lektionssituationer med fokus på olika pedagogiska utmaningar.

Arbetet utgår från forskning från bland andra

  • Helen Timperley
  • Susan A Wheelan
  • Steven Katz & Lisa Ain Dack och
  • Dylan Wiliam.

Lärarcoacherna har lång lärarerfarenhet och är utbildade utifrån International Coach Federations riktlinjer.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Sagt om coachning i Stockholms stad

”Bra diskussioner och ett ökat intresse för bedömning och betyg i vårt lag. Vi vågar lyfta frågor, mindre hemligt. Vi vågar prata om vad vi är osäkra på.”

”Det förändrade mitt lärarliv att arbeta med en coach.”

”Jag är mer professionell och motiverad. Att undervisa har blivit roligt igen.”

”Mina elever har blivit mer självständiga. De är inte lika osäkra och rädda för att göra fel. De är också mer aktiva på lektionerna.”

Stockholms stads lärarcoacher

Stockholms stads lärarcoacher är legitimerade lärare med erfarenhet av skolutvecklingsarbete. De är antingen utbildade handledare eller certifierade coacher eller både och. De har självklart tystnadsplikt.

Skolcoacherna (annan webbplats)

International Coach Federation Sverige (annan webbplats)

 

Har du frågor?

Thomas Holmqvist Samordnande lärarcoach Enheten för forskning och utveckling (FOU) Telefon: Telefon 0761233209 E-post: E-post thomas.holmqvist@edu.stockholm.se