Stockholmsvärlden i Minecraft EducationGrafik: Microsoft

Minecraft Education i undervisningen

I Minecraft Education kan du bedriva din undervisning i en miljö många elever är välbekanta med.

Minecraft Education är ett verktyg utvecklat och anpassat för att användas i undervisningen. Det stimulerar elevernas kreativitet, samarbete och problemlösning i en uppslukande miljö där den enda gränsen är fantasin.

Vilket stöd ger verktyget?

Minecraft Education skiljer sig från den vanliga spelversionen som eleverna är vana vid, eftersom den är utvecklad för att användas i klassrummet. Som lärare kan du enkelt öppna upp en värld som dina elever kan ansluta sig till för att utföra uppgifter som du har planerat. Eleverna kan dokumentera och dela med sig med andra i klassen det de skapar. Det finns ett omfattande lärarmaterial som ger dig möjlighet att på ett naturligt sätt arbeta med i stort sett alla ämnen i en ny spännande och engagerande lärmiljö.

Minecraft Education erbjuder flera typer av arbete. I biblioteket finns en rad förproducerade världar med olika syften indelade i skolans ämnen. Till dessa medföljer lektionsplaneringar där världens innehåll och syfte beskrivs. Användaren kan även skapa egna världar och fylla dessa med innehåll innan eleverna bjuds in för att arbeta.

Film om Minecraft Education i klassrummet, YouTube

Installera Minecraft Education

Minecraft Education är tillgängligt för alla elever i Stockholms stad via elevinloggning. Programmet finns i Microsoft Store för installation på datorn. Första gången programmet används krävs en inloggning. För att få appen installerad på lärplatta behöver skolans IT-person kontaktas.

Ladda ner Stockholmsvärlden

Stadshusutmaningen pågår mellan mars och maj 2023 och går ut på att hitta smarta lösningar för att hjälpa Stockholms stad att närma sig ett eller flera av de globala hållbarhetsmålen. Utmaningen sker i en specialanpassad stockholmsvärld.

Ladda ner Stockholmsvärlden i Minecraft Education, (3,16 MB)

Observera att världen sparas lokalt på enheten. Ska den kunna flyttas mellan olika enheter behöver den exporteras och importeras igen.

På Windows- och Macdatorer: Ladda ner Stockholmsvärlden och spara den på din dator. I Minecraft Education väljer du sedan importera och söker fram filen du sparat. När du laddat ner världen så ligger den under visa mina världar. Du kan också välja att öppna världen direkt utan att spara ned den först.

På Ipad: Öppna Stockholmsvärlden direkt i Minecraft Education

Om direktnedladdning inte fungerar av någon anledning går det att lösa enligt följande beskrivning: Ladda ner Stockholmsvärlden. I webbläsaren klicka på cirkeln med pilen längst upp till höger. Klicka på förstoringsglaset till höger om filen som nu visas. Håll fingret intryckt på filen du hämtat ner och välj alternativet flytta. Välj Minecraft Education-mappen och tryck på flytta. Klicka på på min Ipad under platser och klicka på Minecraft Education-mappen. Klicka på filen så öppnas världen i Minecraft Education. Det kan ta någon minut för den att ladda eftersom världen är ganska stor.

Samverka i teamet Programmering i skolan

Vill du som pedagog komma i kontakt med oss på Medioteket och andra som också jobbar med Minecraft Education? Gå med i Mediotekets programmeringsteam. Här kan du diskutera lektionsupplägg, ställa frågor och få information om aktuella byggutmaningar i staden.

Programmering i skolan, Microsoft Teams