Pojke håller huvudet i handen, skriver i en skrivbok.
Foto: Folio bildbyrå

Bedömning i anpassad grundskola

Du som arbetar i den anpassade grundskolan använder bedömningsmodellen MIRA för att följa elevers utveckling och måluppfyllelse. Eftersom alla elever i anpassad grundskola inte får betyg behövs ett system för att följa upp.

MIRA-modellen hjälper dig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete när du har elever som läser enligt den anpassade grundskolans kursplaner.

Vilket stöd ger MIRA-modellen?

MIRA-modellen fungerar som diskussionsunderlag vid bedömning av kunskaper i ämnen och ämnesområden. Du ska kunna förändra lärandemiljön på ett sätt som främjar varje elevs kunskapsutveckling och behov.

Ämnesområden och ämnen

Estetisk verksamhet:

 • bild
 • musik
 • slöjd

Kommunikation:

 • svenska eller svenska som andraspråk
 • engelska
 • modersmål

 Motorik:

 • idrott och hälsa

Vardagsaktiviteter:

 • hem- och konsumentkunskap
 • samhällsorienterande ämnen (geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap)

Verklighetsuppfattning:

 • naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi)
 • teknik
 • matematik

Introduktion till MIRA (ppt)

Arbetsmaterial (xls)

Beslut om obligatorisk användning

Enligt beslut i grundskolans ledningsgrupp ska MIRA-modellen användas i de skolor som har elever mottagna i anpassad grundskola.

För vem?

Pedagoger i anpassad grundskola årskurs 1-9