Pojke håller huvudet i handen, skriver i en skrivbok.
Foto: Folio bildbyrå

Bedömning i anpassad grundskola

Med bedömningsmodellen MIRA följer du upp elevers utveckling och måluppfyllelse. Användningen av MIRA-modellen är obligatorisk för dig som arbetar i anpassad grundskola i Stockholms stad.

MIRA-modellen är ett verktyg där du följer upp dina elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Med Mira-modellen arbetar du systematiskt med kvalitén i undervisningen för elever som läser enligt den anpassade grundskolans kursplan.

Vilket stöd ger MIRA-modellen?

Med MIRA-modellen har du ett underlag till diskussioner med pedagoger vid bedömning av elevs kunskaper i ämnen eller ämnesområden. Mira-modellen stödjer det systematiska kvalitetsarbetet. Du ska kunna förändra lärandemiljön på ett sätt som främjar varje elevs kunskapsutveckling och behov.

”Utvecklingen är egentligen viktigare än betyget i sig – med utveckling kommer måluppfyllelse och vi kan se att vi arbetar på rätt sätt”

Lorenz Johansson, upphovsman

MIRA-modellen digitaliseras

Bedömningsmodellen digitaliseras för att finnas tillgänglig i Skolplattformens modul för elevdokumentation. Har du behov av att använda matrisen för bedömning redan nu, kontaktar du grundskoleavdelningen. 

Beslut om obligatorisk användning

Enligt beslut i grundskolans ledningsgrupp används MIRA-modellen i de skolor som har elever mottagna i anpassad grundskola.

För vem?

Pedagoger i anpassad grundskola årskurs 1-9

Uppdaterad