Bedömning i andraspråksutveckling för nyanlända och flerspråkiga elever, Bygga svenska

I workshopsform presenteras Skolverkets bedömningsmaterial Bygga svenska för grundskolan och språkintroduktion på gymnasiet.

Du får en genomgång av materialets olika delar och den teoretiska bakgrunden. Tillsammans med kollegor lärs bedömningsmodellen in genom bedömning av egna elevtexter. Workshoparna, 4 X 3 timmar, genomförs under både höst- och vårterminen förutsatt att tillräckligt många anmäler sig. Information och intresseanmälan: Kontakta Kristina Ansaldo, kristina.ansaldo@edu.stockholm.se

Vilket stöd ger Bygga svenska för lärare i undervisningen?

Bygga svenska är ett bedömningsstöd som hjälper lärare i grund- och gymnasieskolan att följa nyanlända och flerspråkiga elevers språkutveckling formativt och över tid.

Materialet innehåller en bedömningsmodell med beskrivningar av elevens språkutveckling i fem steg, från nybörjare till avancerad nivå.

Implementeringen av Bygga svenska är ett prioriterat område i staden för att öka likvärdigheten och kvalitén i nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.

För vem?

Lärare i svenska som andraspråk och svenska samt speciallärare/specialpedagoger.