Ett foto på havets botten med ett båtvrak och fiskar.
Foto: Mark Harris för SLU

Baltic Sea Science Center – Östersjön på Skansen

Baltic Sea Science Center (BSSC) tar med dig och dina elever på en resa genom Östersjön – från norr till söder, från öst till väst, och från vattenytan ända ner till de djupaste bottnarna. Upptäck ett unikt växt- och djurliv och lär om hur vi alla kan vara med och påverka.

BSSC är en arena för upplevelsebaserat lärande om Östersjön och hållbar utveckling. Här finns akvarier, interaktiva utställningar, labb och filmsal. Boka en lektion med en av våra pedagoger. Det finns även möjlighet att boka digitala lektioner.

Vilket stöd ger Baltic Sea Science Center?

BSSC fungerar som ett komplement till den ordinarie skolundervisningen. Lektionerna har tagits fram och leds av utbildade marinbiologer och lärare, och är kopplade till skolans läroplaner.

Om besöken

Besöken sker i utställningen, i labbet och/eller utomhus på Skansen.

  • En lektion är 30 minuter–1,5 timme.
  • Möjlighet till digitala lektioner och specialupplägg.
  • Du är också välkommen att besöka huset på egen hand med din klass.

Lektioner

Boka en lektion med en pedagog. Det finns även möjlighet att boka digitala lektioner.

Skolprogram på Baltic Sea Science Center och Skansen

Lärarfortbildning

BSSC erbjuder fortbildningar och aktiviteter för lärare och pedagoger. Håll utkik på hemsidan och anmäl dig till Skansens skolbrev.

Vad är Baltic Sea Science Center?

BSSC är resultatet av ett samarbete mellan Stiftelsen Skansen, Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet samt Stiftelsen BalticSea2020. Kontakter med forskare och experter inom en rad olika fält gör att informationen i huset ständigt uppdateras.

För vem?

Elever och lärare i grundskola och gymnasium i Stockholms stad.