En kvinna sitter vid ett bord med en kaffekopp och tittar på tre personer som pekar på en skylt.
Foto: Folio bildbyrå

Seminarier för dig som är ny i läraryrket

Utbildningsförvaltningen anordnar seminarier för dig som är ny i läraryrket i syfte att stärka dig i din yrkesroll.

Lärares ledarskap

Tid: 4 mars klockan 15.00–18.30

Delta i seminariet "Lärares ledarskap" med lärarcoacherna Annica Gärdin och Richard Hultén, erfarna pedagoger med omfattande undervisningserfarenhet från samtliga stadier inom grundskolan och gymnasiet. Under en eftermiddag delar de konkreta tips om planering, undervisning och relationsskapande, grundade i både forskning och praktiska erfarenheter från sin egen undervisning såväl som andras.

Rollen som klassmentor

Tid: 10 april klockan 15.30–18.00

Seminariet "Rollen som klassmentor" syftar till att ge dig en fördjupad förståelse för mentorsrollens ansvar och begränsningar. Du får praktiska verktyg och användbara tips samtidigt som du har möjlighet att möta andra nya kollegor och diskutera frågor och dilemman som kan uppstå i mentorsrollen. Kristina Johansson, en erfaren lärare med lång bakgrund inom mentorskap, kommer att leda seminariet.

Betyg och bedömning

Tid: 6 maj klockan 14.00–16.30

Utbildningen "Betyg och Bedömning" erbjuder insiktsfull vägledning kring hantering av bedömning i klassrummet och strategier för att tänka kring betygssättning. Lena Hedin och Andreas Hernvald, erfarna lärarcoacher med gedigen erfarenhet inom grundskolan, leder seminariet. Här kombineras teoretiska aspekter med praktiska övningar och diskussioner för att ge deltagarna en holistisk förståelse av ämnet.

Vem kan delta?

Legitimerade lärare i Stockholms stads kommunala skolor som är eller känner sig nya i yrket.

Du kan välja att delta på enstaka eller alla seminarier.