Presentation av nya böcker

Varje år ges det ut mängder av barn- och ungdomslitteratur. Cirkulationsbibliotekets bibliotekarier läser och väljer ut ett antal titlar som presenteras vid två olika tillfällen.

Cirkulationsbibliotekets bibliotekarier har läst och valt ut ett antal titlar av höstens nya böcker som presenteras vid två olika tillfällen. Det första för förskoleklass–årskurs 6 och det andra för årskurs 7–gymnasiet.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.