En flicka och en kvinna, med bokhyllor i bakgrunden, tittar i en bok, foto

Presentation av nya böcker

Mediotekets bibliotekarier presenterar ett urval av vårens nya böcker för såväl skolbibliotekspersonal som annan pedagogisk personal.

Varje år ges det ut många barn- och ungdomsböcker. Mediotekets bibliotekarier läser och recenserar ett urval av höstens nya böcker vid två olika tillfällen.

  • 21 april klockan 15.00–16.30 presenteras böcker för förskoleklass–årskurs 6.
  • 28 april klockan 15.00–16.30 presenteras böcker för årskurs 7–9 samt för gymnasiet.

Vem kan delta?

Skolbibliotekspersonal och annan pedagogisk personal i förskoleklass–gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med bankID.