Närbild på en hand på ett tangentbord.
Foto: Pexel

Information

  • För vem: Personal i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning i egen regi
  • Tid: 13 mars, 21 mars eller 27 mars klockan 14.30–16.00
  • Plats: Digitalt via Teams
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 1
  • Antal deltagare: 300
  • Arrangör: Digitala lärresurser, utbildningsförvaltningen

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med BankID.

Har du frågor?

Hanna Stålhammar Digitala lärresurser

E-post: E-post hanna.stalhammar@edu.stockholm.se

Digiexam: introduktion och fördjupning

Behöver du komma igång med prov eller andra skoluppgifter digitalt? Välkommen till introduktionskurs och fördjupningskurs i stadens digitala provverktyg Digiexam.

Vad innehåller kursen?

Det finns två delar av kursen, en introduktionsutbildning med fokus på nationella prov och en fördjupningsutbildning. Vi erbjuder två olika datum av båda kurserna.

Introduktionsutbildningen ger en genomgång av hur du kommer igång med Digiexam för att digitalt planera, genomföra och bedöma prov och arbetsuppgifter. Under fördjupningstillfället får du tips om hur du kan använda verktyget till mer än bara prov, till exempel för att ta bort distraktioner från datorer och Ipad under lektioner. 

Utbildningarna är praktiskt inriktade och visar hur du som lärare kan använda Digiexam, men det finns också vissa funktioner för andra roller än lärare.

Observera att detta är en utbildning i stadens ordinarie verktyg för digitala prov. Ej att förväxla med Skolverkets nya digitala prov och bedömningsstöd som genomförs på Skolverkets provplattform.

Vem kan delta?

Introduktionstillfällena vänder sig till dig som aldrig använt tjänsten förut. Fördjupningstillfället förutsätter att du genomfört prov men vill gå vidare och få tips och demonstrationer om hur du kan använda Digiexam till mer än bara prov.