Digiexam: introduktion och fördjupning

Information

  • För vem: Personal i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning i egen regi
  • Tid: 13 september, 27 september, 10 oktober, 19 oktober
  • Plats: På distans via Teams
  • Kostnad: Kostnadsfritt
  • Antal tillfällen: 4
  • Antal deltagare: 300
  • Arrangör: Digitala lärresurser, utbildningsförvaltningen

Så anmäler du dig

Anmäl dig via utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med BankID.

Har du frågor?

Hanna Stålhammar Digitala lärresurser

E-post: E-post hanna.stalhammar@edu.stockholm.se

Digitala lärresursers webbplats

Behöver du komma igång med prov eller andra skoluppgifter digitalt? Välkommen till introduktionskurs och fördjupningskurs i stadens digitala provverktyg Digiexam.

Vad innehåller kursen?

Det finns två kurser, en introduktionsutbildning och en fördjupningsutbildning. 

Introduktionsutbildningen ger en genomgång av hur du kommer igång med Digiexam för att digitalt planera, genomföra och bedöma prov och arbetsuppgifter. Under fördjupningstillfället får du tips om hur du kan använda verktyget till mer än bara prov, till exempel för att ta bort distraktioner från datorer och Ipad under lektioner. 

Utbildningarna är praktiskt inriktade och visar hur du som lärare kan använda Digiexam, men det finns också vissa funktioner för andra roller än lärare.

Information om hur du får tillgång till verktyget finns på digitala lärresursers webbplats.

Digitala lärresursers webbplats

Vem kan delta?

Introduktionstillfällena vänder sig till dig som aldrig använt tjänsten förut. Fördjupningstillfället förutsätter att du genomfört prov men vill gå vidare och få tips och demonstrationer om hur du kan använda Digiexam till mer än bara prov.