Porträtt på en man i rutig skjorta vid ett skrivbord i sitt arbetsrum.
Foto: Marc Femenia

Värdefullt möte med VFF

VFF är förkortning för "verksamhetsförlagda fältstudier". Fältstudier är ett moment i utbildningen till speciallärare eller specialpedagog. Både handledare till en VFF-student och hela skolan har mycket att vinna på utbytet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Vad är verksamhetsförlagda fältstudier?
  • Handledarens uppdrag ger ömsesidigt utbyte
  • Stockholms stad behöver fler speciallärare och specialpedagoger

– Att ta emot en VFF-student ger mer än det kostar. Jag får tips om aktuell forskning inom vårt område. Och lärare på skolan som fått handledning av en VFF-student berättade efteråt att det givit nya infallsvinklar på situationen de behandlat.

Det berättar Jonas Drougge, specialpedagog på Bagarmossens skola. För snart två år sedan sade han ja till att vara kontaktperson för lärare som går vidareutbildning på Stockholms universitet för att bli specialpedagoger eller speciallärare. Förkortningen VFF står för verksamhetsförlagda fältstudier och ingår i utbildningen som omfattar sammanlagt 90 högskolepoäng.

Erfarna lärare som praktikant

– Jag måste erkänna att innan vi började ta emot de här studenterna visste jag inte vad VFF betydde. Blivande lärare på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, brukar vi ha, men det här är första gången skolan tar emot erfarna lärare som vidareutbildar sig, säger han.

Fältstudierna sker under utbildningens andra termin och innebär att studenterna har olika uppgifter som de ska utföra på skolan. Det kan handla om att handleda lärare i ett arbetslag, specialstudera elever, observera klasser, men också till exempel att skolan själv föreslår något problemområde som behöver belysas.

Uppdraget som handledare

Jonas Drougge konstaterar att för honom som kontaktperson är det betydligt mindre tidskrävande än att vara handledare för en VFU-student.

– Min uppgift är att se till att VFF-studenterna kan göra vad de ska göra. Jag förmedlar kontakt om de ska handleda personal och jag ordnar med lärare om det handlar om att specialstudera elever.

För skolan och dess lärare finns ytterligare fördelar, påpekar Jonas Drougge.

– Vi får in andra ögon som ser verksamheten på nya sätt och ger andra infallsvinklar, och lärarna får ta del av nya rön inom sitt område. Dessutom knyter skolan nya kontakter; VFF-studenterna kan ju så småningom bli anställda här som specialpedagoger och speciallärare.

I höst är han kontaktperson för sin fjärde VFF-student.

– Egentligen önskar jag att jag hade ännu mer tid, då skulle jag vilja sitta med när studenterna handleder lärarna.

För egen del tycker Jonas Drougge också att det vore intressant om utbildningsförvaltningen varje år arrangerade ett seminarium för alla kontaktpersoner om hur specialpedagogiken hålls levande ute i verksamheten.

Fler VFF-handledare behövs

Christina Rydén är projektledare på utbildningsförvaltningen och ansvarig för att placera ut universitetets VFF-studenter på stadens skolor. Hon vill gärna att fler ska få upp ögonen för de här studenterna och betonar att det handlar om en vinn-vinn-situation.

– Studenten kan göra väldigt mycket på egen hand och skolan får in en person som ser vad lärarna gör och hur de arbetar. Någon som kan ställa fräscha frågor. Kontaktpersonens uppdrag är heller inte lika tidskrävande som för en VFU-handledare.

Cirka 40 VFF-studenter placerar Christina Rydén ut varje termin. Och hon tycker att det går allt lättare. Men behovet av specialpedagoger och speciallärare i stadens skolor växer. Exempelvis är 25 procent av specialpedagogerna äldre än 61 år.

– Helst bör det förstås vara specialpedagoger eller speciallärare för att det ska bli ett professionsutbyte. Men det fungerar också med biträdande rektor eller förstelärare som arbetar med de här frågorna, säger Christina Rydén.

Ingela Ösgård, skribent

Originalpublicering i LÄRA #4 2020