Yngre man, äldre kvinna sitter på golvet med barn. Spelar rytminstrument

Att vara APL-handledare för barnskötare

Som handledare av elever på Pedagogikcollege förbereder du och introducerar gymnasieeleverna till yrket.

Sidans innehåll i korthet:

 • Ett steg i karriären i att vara barnskötare
 • Använd din kompetens för att ge stöd till gymnasieelev

Du som är barnskötare ger varje barn dagligen omsorg och möjlighet att lära. Ditt yrkesval kräver stor skicklighet. Du har möjlighet att utvecklas ytterligare i din profession som APL-handledare.

Pedagogikcollege är vänder sig till dig som är barnskötare i någon av stadsdelarna

 • Hägersten-Liljeholmen-Älvsjö
 • Södermalm
 • Hässelby-Vällingby
 • Enskede-Årsta-Vantör
 • Rinkeby-Kista.

Är du intresserad av att vara handledare? Berätta det för din närmaste chef och anmäl ditt intresse till Pedagogikcollege.

Arbetsplatsförlagt lärande - APL

APL är det samma som praktik inom yrkesutbildningen till barnskötare. APL för barnskötare på Pedagogikcollege utgör cirka 15 veckor fördelat på tre år.

Eleven är tillsammans med sin handledare på förskolan onsdag-fredag  7 timmar per dag. Så långt det är möjligt följer eleven handledarens schema inklusive pedagogisk lunch och raster. 

En veckas auskultation

I början av årskurs 1 auskulterar eleverna under en vecka. Syftet är att eleven snabbt ska få en förståelse för yrket och yrkesområdet som utbildningen leder till.
Eleverna är på förskolan tillsammans med sin handledare måndag till fredag klockan 9.00-15.00.

Gymnasiearbete

I årskurs 3 gör eleverna ett avslutande gymnasiearbete  Eleven ska visa att sig förberedd för sitt yrkesområde genom att pröva att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. 

Eleven är på sin APL-förskola under två veckor.

Handledarens uppdrag

I ditt uppdrag som handledare ingår att

 • introducera eleven till arbetsplatsen
 • vara kontaktperson för eleven och dennes lärare både innan och under APL-perioden
 • successivt bygga upp yrkeskunskap och yrkesidentitet hos eleven
 • stimulera eleven att utveckla de förmågor som krävs för att hon eller han ska bli kompetent inom yrket
 • snabbt återkoppla till elev och lärare om något inte fungerar på arbetsplatsen eller att eleven har hög frånvaro
 • kontakta skolan om eleven ej meddelat frånvaro till arbetsplatsen alternativt varit frånvaroanmäld 3 dagar i följd.

Du förväntas ge stöd till eleven genom handledning. Det kan vara i stunden, så kallad direkthandledning, som avstämning varje vecka och som trepartssamtal tillsammans med elevens lärare. 

Kvalifikationer

För att få uppdrag som handledare för elever på Pedagogikcollege har du eller kommer du att genomföra en handledarutbildning.

Stockholms stads utbildning till handledare för barnskötare är godkänd av Skolverket. Den är uppdelad i två tillfällen om fyra timmar.

Skolverket anordnar en webbaserad handledarutbildning. Du gör utbildningen på egen hand i din egen takt.

Skolverkets webbaserade APL-utbildning