Vinnarna av årets utmärkelser 2023 tillsammans med juryn i Stadshuset där priserna delades ut.
Vinnarna av årets utmärkelser 2023 tillsammans med juryn i Stadshuset där priserna delades ut. Foto: Pelle Mårtenson

Nominera Årets lärare och lärarlag 2024

Var finns årets lärare och årets lärarlag 2024? Är det på din skola? Nu kan du nominera skickliga lärare och pedagoger som du tycker är värda att uppmärksammas. Skicka in din nominering till Årets lärare – Årets lärarlag!

Sidans innehåll i korthet:

 • Nominera med blanketten senast 1 mars.
 • Priset delas ut 15 oktober 2024 på konferensen Leda lärande.

Utmärkelserna Årets lärare och Årets lärarlag delas ut för tionde året i rad. Priset bygger på tydliga kriterier, i enlighet med beslut i utbildningsnämnden. Du som skolledare, lärarkollega eller pedagog har möjlighet att nominera. Sista datum för nominering är 1 mars.

Nomineringarna ska ta sin utgångspunkt i en av utbildningsnämndens strategiska prioriteringar inför 2024:

 • Ökad likvärdighet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Elevhälsa 
 • Trygghet och studiero.

Priset inom varje kategori delas ut till lärare som med framstående pedagogiska insatser, sin skicklighet, kunskap, engagemang och kreativitet under året gjort särskilda insatser för sin skola och elevernas kunskapsutveckling, måluppfyllelse och lärmiljö.

Nominera

Du som är lärare, pedagog och skolledare är välkommen att nominera. 

Observera att skolledare och skolledning endast får skicka in en nominering för respektive kategori: Årets lärare och Årets lärarlag.

Blankett för Årets lärare — Årets lärarlag 2024 (docx)

Skanna den ifyllda blanketten och skicka den senast den 1 mars 2024 till:

E-post: grupp.aretslarare.aretslararlag@edu.stockholm.se

De nominerade ska också uppfylla dessa kriterier

De nominerade ska också uppfylla dessa kriterier:

 • Vara legitimerad lärare.
 • De nominerade ska med sitt arbete under året ha bidragit till professionsutveckling och medvetet arbetat för att höja kvalitén på verksamheten i vilken de verkar. 
 • De nominerades arbete ska vara väl förankrat i skolans styrdokument, utgå från, på skolan identifierade behov och präglas av vetenskapligt förhållningssätt med reflektion, analys och systematik.
 • De nominerades arbets- och förhållningssätt leder till goda resultat i relation till berörda elever och skola. De nominerade ska kunna visa hur de har utvärderat sitt arbete och kunna visa på att det leder till goda resultat. Detta arbets- och förhållningssätt har därför på något sätt integrerats i eller haft positiv påverkan på det långsiktiga dagliga skolarbetet.
 • De nominerades arbete är intressant och bör synliggöras även för andra skolor och lärare i staden.

Så går nomineringsprocessen till

Nomineringarna går till en nomineringskommitté som kommer att granska de inskickade förslagen. Därefter genomförs intervjuer och observationer av de som uppfyller kriterierna för nominering. Nomineringskommittén sammanställer sedan underlaget och lämnar över det till juryn som består av utbildnings-, grund- och gymnasiedirektörerna.

Pris och prisutdelning

Prissumman som fastställs varje år delas ut till skolan och ska användas till professionsutveckling.

Priset delas ut under hösten 2024 på konferensen Leda lärande 15 oktober.