Porträttfoto av kvinna med mörkt, vågigt hår.
Alexandra Mattsson (V) är förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholm. Foto: Maurits Otterloo

”Vi måste våga prioritera förskolan”

Hallå där, Alexandra Mattsson (V), nytt förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholm, som är socionom och tjänstledig från sin kuratorstjänst.

Sidans innehåll i korthet:

  • Stockholms stad har inrättat en ny förskolenämnd som ska ansvara för frågor som gäller alla stadens förskolor.
  • Bakgrunden är att förskoleverksamheten inte har varit likvärdig över hela staden.
  • Enligt ansvarigt borggarråd behöver övergångarna mellan förskola och skola förbättras.
  • Det är också viktigt att stadens förskolor kan höja kvaliteten och att fler barn går i förskolan.

Nyligen inrättades en förskolenämnd som ska ansvara för frågor som är gemensamma för alla stadens förskolor. Varför – och hur kommer det att märkas?

– För att vi måste våga prioritera förskolan, eftersom den har stor betydelse för hur det går i skolan. Vi ser att förskoleverksamheten inte är likvärdig över staden i dag. Den nya nämnden och förvaltningen kommer att stötta stadsdelarna som driver de kommunala förskolorna med utmaningar som är svåra att hantera var och en för sig samt utöva tillsyn av de fristående förskolorna.

Vilken är den viktigaste frågan för Stockholms förskolor just nu?

– Att arbeta med ökad kvalitet och ökad inskrivningsgrad, så att fler barn går i förskolan. Vi kan inte ha barn som kommer direkt till skolan utan att ha gått förskolan. Då hamnar man efter, och skolan är en plats för att utveckla kunskaper och en viktig skyddsfaktor i livet.

– För att nå högre kvalitet behöver både likvärdigheten och arbetsvillkoren för personalen förbättras. Vi måste öka förskollärartätheten. Förskolan har en egen läroplan, men i dag har vi barngrupper som helt saknar förskollärare.

Hur ser du på samarbetet mellan förskolor och skolor?

– Vi behöver förbättra övergångarna mellan förskola och skola. Det gäller alla barn, men särskilt barn i behov av stöd. I förskolan finns ofta stor kunskap om barnens behov, men den förs inte över till skolan på ett strukturerat sätt. Många föräldrar efterfrågar en bättre överlämning.

Annelie Drewsen

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2023