Ungdom sitter ihopkrupen på trappa och utstrålar uppgivenhet och utsatthet
Foto: Lieselotte van der Meijs

Så kan skolan förebygga kriminalitet hos barn och unga

Skolan ska vara en trygg plats för barn och unga. Samtidigt dras allt fler barn och unga in i gängkriminalitet. Genom att vara uppmärksam på tidiga tecken och samverka med andra aktörer kan du som jobbar i skolan göra skillnad. Här finns stöd för att förebygga kriminalitet och stödja elever som drabbas.

Sidans innehåll i korthet:

 • Barn rekryteras till kriminella nätverk av andra unga.
 • Barn som blivit utsatta brott vågar inte alltid berätta eller anmäla.
 • Viktigt att samverka kring eleverna tillsammans med andra aktörer.
 • Hjälp eleven att söka stöd.
 • Våga lita på din magkänsla. Lägg märke till ett förändrat beteende hos en elev.

Tonåringar rekryterar yngre barn

Det är framför allt tonåringar i 15–20 årsåldern som värvar yngre barn i 12–15-årsåldern till kriminella nätverk. De yngre barnen utnyttjas som de äldres arbetskraft för att själva kunna tjäna mer pengar och göra karriär inom nätverken.

Det kan börja med att barnet ska göra en tjänst om att förvara, transportera eller sälja narkotika. Sedan kan barnet få fler uppdrag där vapen, våldsdåd eller bedrägerier ingår.

Rekryteringen kan gå snabbt, ibland bara på en dag. Det kan hända att ett barn luras eller tvingas in i ett nätverk. Det händer också att barn själva söker upp ett nätverk. Men det är svårt att lämna. 

Barn i riskzonen kan vara de som  

 • redan gör mindre allvarliga brott
 • vistas i utsatta områden utomhus
 • har vänner eller anhöriga inom nätverken
 • är utåtagerande eller är utsatta på andra sätt.

Tecken att vara uppmärksam på

Barn och tonåringar som utsätter eller är utsatta för brott eller våld berättar det inte. De är tysta och vågar oftast inte berätta. 

Både tjejer och killar rekryteras till de kriminella nätverken. Och samma barn eller tonåring kan både vara förövare och offer på samma gång. 

Du som arbetar i skolan kan till exempel vara uppmärksam på dessa tecken

 • om eleven förändrar sitt beteende
 • om eleven döljer eller ljuger om saker
 • om eleven verkar känna sig pressad och börjar skolka eller undvika skolan
 • om eleven börjar umgås med nya äldre ungdomar eller vuxna
 • om eleven börjat använda nya accessoarer, märkeskläder och har ny telefon
 • någon annan förändring som ger dig en känsla av att något har förändrats för barnet eller ungdomen.

Det här kan du göra

Du som arbetar i skolan har en viktig roll i att bidra till att barn och unga på skolan känner sig trygga och säkra under hela skoldagen. 

Ta din magkänsla och oro på allvar om du känner att det är något som inte stämmer. Det här kan du göra:

 • Prata med barnet om det du uppmärksammat, ställ frågor och lyssna. Lägg dig i barnets liv med värme. Sätt tydliga gränser.
 • Prata med andra vuxna som kommer i kontakt med barnet på skolan om din oro, och barnets vårdnadshavare och föräldrar. Ser de samma sak? I förebyggande syfte kan du vägleda föräldrar att gå föräldrastödsprogram.
 • Hjälp eleven att söka stöd eller ta hjälp av skolkurator.
 • Kontakta rektor eller din chef.
 • Gör en orosanmälan till socialtjänsten.
 • Kontakta polisen om du misstänker att en elev håller på att dras in i en kriminell miljö genom polisens tipsformulär eller genom att ringa 114 14.

Du som arbetar i Stockholms stad, gå in på intranätet och få mer information om vad du ska tänka på när du gör en orosanmälan eller tipsar polisen.

Kriminalitet hos barn och unga, på intranätet Stockholms stad 

Tipsa polisen via webben 

De här kan skolan samverka med

Skolan kan samverka med olika aktörer, som socialtjänst och polis för att förebygga kriminalitet hos barn och unga. Stockholms stad har flera verksamheter för att förebygga att barn och unga fastnar i en kriminell livsstil men också har möjlighet att lämna den. Det handlar till exempel om

 • sociala insatsgrupper
 • fältassistenter
 • ungdomsjour
 • föräldrastödsprogram, socialtjänstens stöd till familjer både individuellt och i grupp
 • socialrådgivningen, där du kan få råd och stöd om insatser eller verksamheter som finns i staden.

Du som arbetar i Stockholms stad, gå in på intranätet och få mer information om vilka aktörer du kan samverka med och hur då tar kontakt. 

Kriminalitet hos barn och unga, på intranätet Stockholms stad 

Mer information

Studie från Brottsförebyggande rådet om barn och unga i kriminella nätverk. En studie av inträde, brott, villkor och utträde:

Barn och unga i kriminella nätverk, Brottsförebyggande rådets webbplats

På polisens webbsida om hur barn och unga rekryteras in i kriminalitet, hittar du också foldern Gängsnacket som finns på flera olika språk:

Så rekryteras barn och unga in i kriminalitet, Polisen

Utbildningsmaterial för olika årskurser om barn och unga som dras in i kriminella gäng finns hos Polismuseets webbplats:

Utbildningsmaterial om barn och unga som dras in i kriminella gäng, Polismuseet

Uppdaterad