En pojke och en flicka tittar på film på en dator

Att tänka på när du visar film i skolan

Du som pedagog har fri tillgång till ett stort utbud av filmer och program i medieplattformen sli.se/medioteket. Alla filmer har institutionella visningsrättigheter. Det gör det enkelt för dig att visa film på rätt sätt.

Sidans innehåll i korthet:

  • Genom att visa filmer från sli.se/medioteket följer du lagen om upphovsrätt.
  • Allt utbud på medieplattformen har en åldersrekommendation.

Visningsrätt

Alla filmer på sli.se/medioteket har institutionella visningsrättigheter. Det betyder att du har rätt att visa filmerna organiserat i en sluten grupp, till exempel i ditt klassrum. Det går också bra att visa utbud från till exempel playtjänsterna på SVT, UR och TV4 samt filmer från filmarkivet.se.

Det kan vara bra att känna till att du inte får:

  • Visa en film som du köpt eller lånat i en butik.
  • Visa en film som du laddat ner från internet.
  • Visa filmer via exempelvis Netflix eller HBO. 

Lär dig mer om visningsrätt och upphovsrätt

Upphovsrättsguiden från Skolverket (annan webbplats)

Åldersrekommendationer

Till alla filmer på sli.se/medioteket finns en åldersrekommendation där du får förslag på ålder och årskurs som de kan passa för. 

Våra rekommendationer förhåller sig till följande:

  • Tematik och ämnesinnehåll kopplad till lämplig ålder och årskurs.
  • Mål och centrala delar i Lgr11 som filmens tematik och/eller innehåll berör.
  • Statens medieråds åldersgränser

Det är bra om du själv ser filmen först eftersom du känner din klass och dina elever bäst. Du använder ditt eget omdöme för att avgöra om filmen är passande att visa. Mycket har att göra med inramningen av filmvisningen, och har du till exempel ett samtal i anslutning till en film som behandlar svårare frågor kan den fungera att visa för exempelvis en lite yngre målgrupp. Den åldersgräns som Statens medieråd sätter på film gäller inte vid slutna och institutionella visningar.

Kontakt

Om du har frågor kan du kontakta Filmgruppen på Medioteket.
E-post: mediebokning@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 334 81