En pojke och en flicka tittar på film på en dator

Att tänka på när du visar film i skolan

Du som pedagog har fri tillgång till ett stort utbud av filmer och program i medieplattformen sli.se/medioteket. Alla filmer har institutionella visningsrättigheter. Det gör det enkelt för dig att visa film på rätt sätt.

Sidans innehåll i korthet:

  • Genom att visa filmer från sli.se/medioteket följer du lagen om upphovsrätt.
  • Allt utbud på medieplattformen har en åldersrekommendation.

Texten i sin helhet:

Visningsrätt

Alla filmer på sli.se/medioteket har institutionella visningsrättigheter. Det betyder att du har rätt att visa filmerna organiserat i en sluten grupp, till exempel i ditt klassrum.

Det kan vara bra att känna till att du inte får:

  • Visa en film som du köpt eller lånat i en butik.
  • Visa en film som du laddat från internet.
  • Visa filmer via exempelvis Netflix eller HBO. Däremot går det bra att visa utbud från till exempel playtjänsterna på SVT, UR och TV4 samt filmer från filmarkivet.se.
  • Visa filmerna offentligt på exempelvis en festival, fest eller i en föreningslokal, utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.

Lär dig mer om visningsrätt och upphovsrätt

Upphovsrättsguiden från Skolverket

Åldersrekommendationer

Till alla filmer på sli.se/medioteket finns en åldersrekommendation där du får förslag på ålder och årskurs som de kan passa för. Men det är bra om du själv ser filmen först eftersom du känner din klass och dina elever bäst.

Rekommendationerna baseras på följande:

  • Tematik och ämnesinnehåll kopplad till lämplig ålder och årskurs.
  • Mål och centrala delar i Lgr11 som filmens ämnesinnehåll berör.

Statensmedieråd om åldersgränser för film