Playknapp på en skärm. Illustration.
Illustration: Medioteket

Visa film i ditt klassrum med Medioteket play

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På Medioteket play hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.

Via Medioteket play kan du visa film i ditt klassrum. Alla filmer är speciellt utvalda för att passa i undervisning och fritidsverksamhet. Filmerna har institutionell visningsrätt vilket gör det enkelt att följa lagen om upphovsrätt.

Vilket stöd ger Medioteket play?

På Medioteket play finns ett stort och varierat utbud av utbildningsfilm, långfilm, kortfilm, dokumentärfilm och utbildningsradions utbud av tv-och radioprogram.

Du kan se och visa den önskade titeln direkt i strömmande format, oavsett var du befinner dig.

Via Medioteket play kan du:

  • Söka i utbudet med Sökord och filter för, Ämne, Typ, Målgrupp, Längd samt Textat och Talat språk.
  • Söka i olika databaser och lärresurser.
  • Ta del av handledningar och annat pedagogiskt material som stöd.
  • Ta del av Samlingar med film- och programtips samt Temasidor.
  • Spara dina guldkorn som Favoriter eller Samlingar som du kan göra publika och dela ut till elever.

Även elever får tillgång till ett åldersanpassat utbud genom att skapa ett elevkonto.

Åldersrekommendationer

Till alla filmer på Medioteket play finns en åldersrekommendation där du får förslag på ålder och årskurs som de kan passa för. 

Våra rekommendationer förhåller sig till följande:

  • Tematik och ämnesinnehåll kopplad till lämplig ålder och årskurs.
  • Mål och centrala delar i Lgr22 som filmens tematik och/eller innehåll berör.
  • Statens medieråds åldersgränser.

Det är bra om du själv ser filmen först eftersom du känner din klass och dina elever bäst. Du använder ditt eget omdöme för att avgöra om filmen passar att visa. Mycket har att göra med inramningen av filmvisningen. Har du till exempel ett samtal i anslutning till en film som behandlar svårare frågor kan den fungera att visa för exempelvis en lite yngre målgrupp.

Den åldersgräns som Statens medieråd sätter på film gäller inte vid slutna och institutionella visningar.

Registrera ett konto och få tillgång till utbudet

För att få tillgång till utbudet på Medioteket play behöver du och dina elever registrera ett konto.

Så här registrerar du ett pedagog- eller elevkonto, webbplatsen Medioteket play

För vem?

Tjänsten är för dig som arbetar i Stockholm stads kommunala grund- och gymnasieskolor. Även dina elever har tillgång till utbudet. Kommunala förskolor och vuxenutbildningar kan ansluta sig till tjänsten via avtal.