Playknapp på en skärm. Illustration.
Illustration: Medioteket

Visa film i ditt klassrum med Medioteket play

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På Medioteket play hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.

Via Medioteket play, sliplay.se/medioteket, kan du visa film i ditt klassrum. Alla filmer är speciellt utvalda för att passa i undervisning och fritidsverksamhet. Filmerna har institutionell visningsrätt vilket gör det enkelt att följa lagen om upphovsrätt.

Vilket stöd ger Medioteket play?

Du får tillgång till hela medieutbudet genom att skapa ett konto. När du är inloggad kan du söka i ett stort och varierat utbud av utbildningsfilm, långfilm, kortfilm, dokumentärfilm och utbildningsradions utbud av tv-och radioprogram. Du kan se och visa den önskade titeln direkt i strömmande format, oavsett var du befinner dig.

Via Medioteket play kan du:

  • Du kan söka filmer och program med Sökord samt filter för, Ämne, Typ, Målgrupp, Längd samt Textat och Talat språk.
  • Söka i olika databaser och lärresurser.
  • Ta del av handledningar och annat pedagogiskt material som stöd.
  • Ta del av Samlingar med film- och programtips samt Temasidor.
  • Spara dina guldkorn som Favoriter eller Samlingar som du kan göra publika och dela ut till elever.

Även elever får tillgång till ett åldersanpassat utbud genom att skapa ett elevkonto.

Elevkonton – så här fungerar det, webbplatsen Medioteket play

Åldersrekommendationer

Till alla filmer på Medioteket play finns en åldersrekommendation där du får förslag på ålder och årskurs som de kan passa för. 

Våra rekommendationer förhåller sig till följande:

  • Tematik och ämnesinnehåll kopplad till lämplig ålder och årskurs.
  • Mål och centrala delar i Lgr11 som filmens tematik och/eller innehåll berör.
  • Statens medieråds åldersgränser.

Det är bra om du själv ser filmen först eftersom du känner din klass och dina elever bäst. Du använder ditt eget omdöme för att avgöra om filmen är passande att visa. Mycket har att göra med inramningen av filmvisningen, och har du till exempel ett samtal i anslutning till en film som behandlar svårare frågor kan den fungera att visa för exempelvis en lite yngre målgrupp. Den åldersgräns som Statens medieråd sätter på film gäller inte vid slutna och institutionella visningar.

För vem?

Tjänsten är för dig som arbetar i Stockholm stads kommunala grund- och gymnasieskolor. Dessutom har dina elever tillgång till ett åldersanpassat medieutbud. Kommunala förskolor och vuxenutbildningar kan ansluta sig till tjänsten via avtal.