En kvinna tittar på en anslagstavla med bilder.
Illustration: Midjourney

Nätverk för bildlärare

I teamet ”Bildlärare i Stockholms stad” kan du samverka med kollegor i andra skolor.

Gå med i teamet ”Bildlärare i Stockholms stad”! Du som är bildlärare kan få kontakt med kollegor i staden för att till exempel diskutera ämnesinnehåll och praktiska frågor i yrkesrollen.

Vilket stöd ger teamet Bildlärare i Stockholms stad?

Nätverket är till för att stötta dig i ditt arbete som bildlärare på grundskolan eller med motsvarande ämnen på gymnasiet.

Microsoft Teams plattform ger dig möjlighet att dela material och lektionsupplägg med andra för att ni ska kunna underlätta varandras yrkesvardag.

Du blir regelbundet inbjuden till kompetensutvecklingsinsatser och nätverksträffar.

För vem?

Bildlärare i förskoleklass–årskurs 9 och lärare i motsvarande ämnen på gymnasiet i Stockholms kommunala skolor.

Uppdaterad