Rastens dag

Välkommen till en dag med lek och inspiration till aktiva raster! Under en eftermiddag får dina elever prova på olika aktiviteter som de kan ta med sig tillbaka till sina raster.

Rasten är en källa till

 • rörelse
 • lek
 • trygghet
 • lärande
 • glädje
 • samhörighet.

Under Rastens dag lyfter vi rasten som en viktig del av elevernas hela skoldag och uppmärksammar möjligheter till lärande och rörelse.

Under Rastens dag finns prova-på stationer som elever och pedagoger från stadens skolor håller i och bjuder in till. Alla aktiviteter är direkt applicerbara till din skolas rastverksamhet.

 

Vem kan delta?

Elever och pedagoger på låg- och mellanstadiet från stadens kommunala grund- och grundsärskolor.

Antalet är begränsat till tio elever per skola eftersom de elever som kommer ska få möjlighet att prova på och inspirerats av aktiviteter som de sedan själva kan leda på rasten på sin skola. Om din skola har fler än tio engagerade och motiverade elever som vill leda aktiviteter är även de välkomna. Det kan till exempel vara

 • rastgruppen
 • elevledare
 • rörelserådsgruppen.

Agenda

 • Du som medföljande pedagog ansvarar för eleverna.
 • Skolan tar med eget mellanmål.
 • Tillgång till toaletter finns i närheten.
 • Kläder efter väder, alla aktiviteter är utomhus i parken.

Så anmäler du dig

Klicka på länken för att komma till anmälan